Yargıtay'dan kötü haber! Kıdem tazminatı alacaklar dikkat

Aldığı maaşının gerçek ücret üzerinden gösterilmediğini iddia eden işçi, kıdem tazminatı ve mesai ücretini alabilmek için dava açtı. Mahkeme işçinin mağdur olduğunu düşünse de kötü haberi Yargıtay verdi.

Yargıtay'dan kötü haber! Kıdem tazminatı alacaklar dikkat

Fabrikada elektrik ustası olan ve 6 senedir çalışma hayatına fabrikada devam eden işçi, sigorta primlerinin düşük yatırıldığı ve alacaklı olduğunu söyleyerek iş yerinden istifa etti. Alacaklarını bir türlü tahsil edemeyen elektrik ustası mahkemeye başvurdu. 

İşçi alacakları için mahkemeye gitti

Bunun ardından sigorta primlerinin asgari ücretten iddia edilirken, bordroların asgari ücret üzerinden düzenlendiğini, çalışmalarının Sosyal Güvenlik Kurumu’na geç ve eksik bildirildiğini, davacının aylık ücretinin asgari ücret kısmının bankaya yatırıldığını, kalan kısmının ise elden ödendiğini öne sürdü. Bu gelişmelerin ardından işçi haklı olduğunu düşünerek istifa edip alacaklarını talep etti.

Başka iş için istifa etti

Davalı iş yeri ise davacı ustanın nitelikli bir eleman olmadığını ve başka bir ise girmesi durumunda istifa ettiğini öne sürdü. Mahkeme davanın kabulüne devam ederken, davalı işveren şirketin avukatı istinafa götürdü. Bunun ardından Adliye Mahkemesi itirazı reddetti ve temyiz yoluyla bu dava Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne ulaştı.

Yargıtay'dan kötü haber! Kıdem tazminatı alacaklar dikkat - Resim : 1

İşçi kıdem tazminatını alamadı

 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise başka bir iş yerine geçmek için istifa eden işçi üzerinden emsal nitelikte bir karara imza attı ve kararda şöyle denildi:

 "Somut uyuşmazlıkta davacının el yazısı ile yazılı ve imzalı istifa dilekçesinde 'Kendi gönül rızamla istifa ediyorum. Kıdem tazminatım haricinde yasal hiçbir alacağım yoktur.' demek suretiyle işyerinden istifa ettiği anlaşılmaktadır. Dosya içerisinde bulunan iş başvuru formu ile davacının aynı sektörde faaliyet gösteren başka bir firmaya iş başvurusunda bulunduğu ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne hitaben yazılan form içeriğinden iş başvurusunun kabul edildiği ve davacının ay sonunda işe başlayacağına dair taahhütte bulunduğu görülmektedir.

Davacı istifa dilekçesinden iki sonra noterden gönderdiği ihtarnamesi ile işçilik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş akdini haklı nedenle feshettiğini bildirmiş ise de; başka bir işyerinde çalışmak için kendi isteği ile işyerinden istifa eden davacının kıdem tazminatının reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup, kararın bozulmasını gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oybirliğiyle karar verildi."

Ezgi Yılmaz/BirBorsa.com