Borçlular dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

Emsal nitelikte bir karar imza atan Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, işçi olan borçlu hakkında ilginç bir hüküm verdi.

Borçlular dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

Fabrikada çalışan bir personelin, maaşına haciz koyduran alacaklı şirket hızını alamayıp fazla mesai ücreti; resmi bayram izin ücretlerine haciz koydurdu. Bunun üzerine fabrikada çalışan personel icra müdürlüğüne giderek işlemin iptal olmasını talep etti.

İptal talebinin reddedilmesiyle beraber borçlu olan personel kararı temyiz ettikten sonra Yargıtay 12. Hukuk Dairesi devreye girdi.

Borçlular dikkat! Yargıtay'dan emsal karar - Resim : 1

Yargıtay mesai haczine izin vermedi!

Bu gelişmelerin ardından Yargıtay 12. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karar verdi. Kararda şu ifadeler yer verildi:

"Somut olayda, icra müdürlüğünce, borçlunun fazla çalışma ücreti ve genel tatil alacağının tamamı üzerine haciz konulduğu, borçlu vekilinin haczin kaldırılmasını talep ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda borçlunun fazla çalışma ücreti alacağı ile genel tatil alacağının 1/4'ünden fazlasının haczi mümkün değildir. O halde mahkemece, şikayetin, borçlunun fazla çalışma ücreti alacağı ile genel tatil alacağı üzerine konulan haczin 1/4'ünü aşan kısım yönünden kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle tümden kabulü isabetsizdir."

Ezgi Yılmaz/BirBorsa.com