İşinde devamsızlık yapanlar dikkat! İşten çıkartılabilirsiniz

İşinde devamsızlık yapanlar, devamsızlığın sebebine göre tazminatsız veya tazminatlı şekilde işten çıkartılabilir. Herhangi bir mazerete karşı atılmamak için mazeretin geçerli olması gerekmektedir. İşinde devamsızlık yapanların dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

İşinde devamsızlık yapanlar dikkat! İşten çıkartılabilirsiniz

İşinde devamsızlık yapan personeller üzerinde, işverenin hangi durumda işten çıkartabileceği İş Kanun'u düzenleniyor. Düzenlenen kanuna göre, personelin tutumundan veya derli toplu olmayan hayatından ya da alkole olan zaafından doğacak olan bir hastalığa yakalanması ya da engelli bir hale gelmesi durumunda üst üste üç gün işe gitmezse iş sahibi tarafından işten çıkartabilir. Söz konusu konuya ek olarak üst üste olmasa da ayda beş iş gününden fazla devamsızlık olması halinde ise tekrar işten çıkartılabilir.

personel

İzin almadan işe gitmeyenler işten çıkartılabilir!

Herhangi üstünden, amirinden ya da işverenden izin almadan haklı sebep olmadığı sürece üst üste iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, veya bir ayda üç iş günü devamsızlık yapanlar ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkartılabilir.

personel

Rapor alırken dikkat edilmesi gerekenler

Kaza, doğum, hastalık ve gebelik hallerinde uzun süre devamsızlık yapan kişiler işveren haklı ise devamsızlığın ihbar süresi + 6 haftayı aşmasından sonra gerçekleşebilir. Sağlık bakımından dolayı çıkartılan kişilere tazminat ödenmektedir.

Her personelin ihbar süresi çalışma süresine göre değişiklik gösterebilir. İhbar süresi işindeki çalışma süresi 6 aydan az süren işçi için iki hafta olarak sayılırken, 6 aydan 1.5 yıla kadar süren işçi için 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadar süren işçi için de 6 hafta olarak uygulanmaktadır. İşyerinde 3 yıldan fazla çalışan personel içinde ihbar süresi 8 haftadır.

Herhangi bir tutuklanma veya gözaltı durumunda İhbar süresine doğrudan bakılır. Hastalık ve iş kazası hallerinde ise bahsedilen ihbar sürelerine ek olarak altı hafta eklenir. 

Buna göre, hastalık ve iş kazası hallerinde kullanılabilecek en az rapor süresi:

İş sözleşmesi 6 aydan az süren işçi için 8 hafta,

İş sözleşmesi 6 aydan 1.5 yıla kadar süren işçi için 10 hafta,

İş sözleşmesi 1.5 yıldan 3 yıla kadar süren işçi için 12 hafta,

İş sözleşmesi 3 yıldan fazla süren işçi için 14 hafta.

Raporun bu süreleri aşması halinde işveren personelini çıkartabilir.

Ezgi Yılmaz/BirBorsa

Etiketler