TCMB: Finans dışı firma net döviz pozisyonu mart ayında açık verdi

TCMB verilerine göre, Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 157.545 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 157.545 milyon ABD doları olarak gerçekleşti ve Şubat 2021 dönemine göre 2.349 milyon ABD doları arttı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Mart 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 4.355 milyon ABD doları azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1.885 milyon ABD doları ve 155 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 2.382 milyon ABD doları azalmıştır. Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2.093 milyon ABD doları ve 1.492 milyon ABD doları azalırken, ithalat borçları 3.552 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 33 milyon ABD doları azalmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında Mart 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Şubat 2021 dönemine göre 19 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli olanlar 2.074 milyon ABD doları azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2.786 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 726 milyon ABD doları azalmıştır.

Mart 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 119.110 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 98.543 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 20.567 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Şubat 2021 dönemine göre 5.304 milyon ABD doları azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyindedir.''

Etiketler