Dikkat! Devlete bildirim yapılmazsa 6471 TL cezası var!

İş hayatında çalışma gösteren her insanın her sektörde olduğu gibi mutlaka sigortalarının yapılması şarttır. Sigortasız olarak çalışma gösterildiği takdirde idari para cezası uygulanacağı belirlendi.

Dikkat! Devlete bildirim yapılmazsa 6471 TL cezası var!

 Hemen her sektörde sigortasız işçi çalıştırmak yasaktır. Fakat bazen ev içinde çalışma gösteren kişiler sigortalı olarak çalışmadığı için bazı sorunlar yaşamaktadır. Hal böyle olunca çalışma gösteren kişilerin sigortalı olarak çalışma göstermesi gerektiği konusunda İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt tarafından açıklama yapıldı. Sigorta ve primle ilgili açıklama yapan Kurt tarafından:

“5510 sayılı Kanunun ek 9’uncu maddesi ile ev hizmetlerinde çalışanlar, ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar ile 10 günden az çalışanlar şeklinde ikiye ayrılmakta olup bu çerçevedeki sigortalılarımız 4/a yani eski adıyla SSK çerçevesinde sigortalı sayılacaktır.

İşverenin akrabası olan anne, baba, çocuk, kardeş gibi akrabalar ev hizmeti işlerini yapsalar bile aynı evde yaşadıkları sürece ev hizmetlerinde sigortalı sayılmayacaklar. Fakat üçüncü dereceye kadar akrabasını evde çalıştırıp aynı evde yaşamıyorsa sigortalı sayılmaktadır” denildi.

Sigorta bildirimi internetten yapılıyor!

Dikkat! Devlete bildirim yapılmazsa 6471 TL cezası var! - Resim : 1

Çalışan kişiler eğer ev içerisinde çalışıyorsa ve bu kişileri ev içinde çalıştıran kişiler sigorta bildirimlerini e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. E-devlet üzerinde yer alan e-hizmetler menüsünün altında yer alan 10 günden az süreli ev hizmetleri işveren başvuru sorgulama kısmından bildirim yaparak başvuru yapılabilir. Başvuru yapıldıktan sonra doldurulan başvuru formunun SGK’ya elden teslim edilmesi gerekmemektedir.

İnternetin yanı sıra sigortalı çalışanı SGK’ya bildirmek için cep telefonları da kullanılabilir. Sigortalı çalıştırılacak olan kişinin bir kereye mahsus olarak telefonun mesaj kısmından İŞVEREN yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik numarasını yazarak 5510’a mesaj atarak kaydettirmesi gerekir. Bu mesajla beraber sigortalının tescil kaydı oluşturulabilmektedir.