Blockchain'in kullanım alanları nereler?

Blockchain'in kullanım alanları nereler?

1-Yardım Kuruluşları

Dünya çapında pek çok yardım kuruluşu kaynak yönetimi, operasyonel şeffaflık ve yönetişim güçlüklarının üstesinden gelmeye çalışmaktadır. Blockchain teknolojisi, bu kurumların fon alma ve yönetme sürecinin optimize edilmesine de muhakkak yardımcı olabilecektir.

Hali hazırda Blockchain teknolojisinin yardım kurumlarına entegrasyonuyla ilgili bazı önemli örneklerimiz var. Örneğin, Blockchain Yardım Vakfı (BCF), yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele vererek sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirmeye çalışan, dünya genelinde Blockchain destekli yardım sağlamayı hedefleyen kar amaçlamayan bir organizasyondur.


2-Tedarik Zinciri

Tedarik zinciri sistemlerinin birçoğu şeffaflık ve verimlilik açısından pek çok engelle karşı karşıyadır. Mevcut yönetim sistemi hala karşılıklı güvene dayalı ve ilgili şirketler ve taraflar arasında uygun entegrasyonu sağlamadan bir hayli uzaktır. Blockchain teknolojisi, bir tedarik zinciri ağı içinde malzemelerin oluşturulma ve dağıtılma sürecinin tamamını takip etmek için kullanmak mümkündür. Dağıtık bir veritabanı, ilgili verilerin güvenli bir biçimde kaydedilmesi, ürünlerin orijinalliğinden emin olunması ve ödemelerin ve ulaşımın şeffaflığını sağlanması için de uygun olabilir.


3-Sağlık Hizmetleri

Operasyonel engeller, veri hataları ve bürokrasi, sağlık sektörü için önemli bir endişe kaynağıdır. Blockchain, tedarik zinciri ilaçları izlemek ve hasta verilerini yönetmek de olmak üzere sağlık hizmetlerinde çeşitli kullanım alanına sahiptir.

Ayrıca, Blockchain teknolojisi hastanelere önemli güvenlik yararları sunabilir, çünkü bu kurumlar genelde sahip oldukları verilerin yüksek değeri ve bu verilere bağımlılığı sebebiyle bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğrar.

Şirketler, dijital sağlık kayıtlarını saklamanın bir yolu olarak Blockchain kullanımını incelemektedirler. Bu tür çözümler, veri gizliliğini ve doğruluğunu arttırırken genel giderleri azaltmaktadır.

4-Telif Ödemeleri

Genel olarak müzisyenler, video oyun yaratıcıları ve sanatçılar, dijital korsanlık, üçüncü tarafın haksız kullanımları veya hak edilmiş telif haklarının ödenmemesi sebebiyle hak ettikleri ödemeyi almakta güçlük çekmekteler.

Blockchain teknolojisi, yaratıcı yeteneklerin içeriklerini kiralamalarına, satmalarına ve / ya da içeriklerini kullanan kişilerin değişmez ve şeffaf bir kaydına sahip olabilecekleri bir platform yaratmak için kullanmak mümkündür. Böyle bir platform, akıllı sözleşmeler (temelde kendiliğinden çalışan / işlerlik kazanan dijital sözleşmeler) yolu ile ödemeleri de kolaylaştırabilir.

5-Yönetim

Blockchain teknolojisi, çeşitli farklı sektörlerde yönetişimi büyük ölçüde geliştirme potansiyeline sahiptir. Blockchain tabanlı sistemler, ağları ve işlemleri daha demokratik, adil ve güvenli bir biçimde yöneterek, oy sahtekarlığını önlemede ve seçimler ya da diğer anayasa süreçlerine olan güven artışını sağlamak amacı ile araç olarak kullanabilir. Ayrıca, yolsuzluğa karşı kuvvetli bir silah olarak da kullanmak mümkündür, vergi tahsilatından mali yardım dağıtımlarına kadar çeşitli senaryolarda veri bütünlüğünü ve izlenebilirliğini arttırır.

Etiketler