Blockchain'in kullanım alanları nereler?

Blockchain'in kullanım alanları nereler?

Blockchain teknolojisinin ardındaki fikirler 1991 senesinde ortaya çıkmaya başlamış, ama bu teknoloji esas ilgiyi 2009 senesinde Bitcoin geliştirildiğinde elde etmiştir. Bitcoin bir şahıs ya da bir grup tarafından Satoshi Nakamoto adı kullanılarak yaratılmış, fakat hala Satoshi Nakamoto’nun kim olduğu bilinmezken, onun geliştirmiş olduğu teknolojik yenilikler, dünyadaki para yaratımı ve kullanımı konusunu çoktan derinden etkiledi.
Birçok Blockchain uygulaması dijital verileri kriptografi kullanımı yolu ile kaydeden ve koruyan dağıtılmış bir defter olarak işlev görür. Bu teknoloji genelde dijital para birimlerine (kripto para birimlerine) uygulanır, fakat dağıtık (merkezi olmayan) ve güvenli doğası onu yalnızca kripto para birimleri için değil daha pek çok endüstri için kuvvetli bir araç haline getirmektedir.

Kripto para birimlerinin alanı genişledikçe ve Blockchain tabanlı çözümler geliştikçe, bu yenilikçi teknolojinin farklı durumlara nasıl uygulanabileceğini öğrenmek çok kritiktiktir.

Blockchain teknolojisi, taraflar arasındaki güven sorununu ve sistemlerin pahalı güvenlik ihtiyacını ortadan kaldırarak, verimliliğin artmasını sağlar. Dahası, bu dağıtık (merkezi olmayan) yapı, tüm katılımcılar tarafından görülebilen şeffaf bir veri tabanı olarak yapılandırılabilir. Bu anlamda, Blockchain teknolojisi dağıtık ama hemde birleşik bir kayıt oluşturma imkanı sağlar. Bu teknoloji, pek çok endüstride ve kuruluşta (söz gelimi, yardım kuruluşlarında, tedarik zinciri, sağlık hizmeti vb.) performans ve güvenliği artırmak için pek çok fırsatlar sunmaktadır. 

Yardım Kuruluşları

Dünya çapında pek çok yardım kuruluşu kaynak yönetimi, operasyonel şeffaflık ve yönetişim zorluklarının üstesinden gelmeye çalışmaktadır. Blockchain teknolojisi, bu kurumların fon alma ve yönetme sürecinin optimize edilmesine de muhakkak yardımcı olabilecektir.

Hali hazırda Blockchain teknolojisinin yardım kurumlarına entegrasyonuyla ilgili bazı önemli örneklerimiz var. Örneğin, Blockchain Yardım Vakfı (BCF), yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele vererek sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirmeye çalışan, dünya genelinde Blockchain destekli yardım sağlamayı hedefleyen kar amaçlamayan bir organizasyondur.


Tedarik Zinciri

Tedarik zinciri sistemlerinin birçoğu şeffaflık ve verimlilik açısından pek çok engelle karşı karşıyadır. Mevcut yönetim sistemi hala karşılıklı güvene dayalı ve ilgili şirketler ve taraflar arasında uygun entegrasyonu sağlamadan bir hayli uzaktır. Blockchain teknolojisi, bir tedarik zinciri ağı içinde malzemelerin oluşturulma ve dağıtılma sürecinin tamamını takip etmek için kullanılabilir. Dağıtık bir veritabanı, ilgili verilerin güvenli bir biçimde kaydedilmesi, ürünlerin orijinalliğinden emin olunması ve ödemelerin ve ulaşımın şeffaflığını sağlanması için de uygun olabilir.


Sağlık Hizmetleri

Operasyonel engeller, veri hataları ve bürokrasi, sağlık sektörü için önemli bir endişe kaynağıdır. Blockchain, tedarik zinciri ilaçları izlemek ve hasta verilerini yönetmek de dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinde çeşitli kullanım alanına sahiptir.

Ayrıca, Blockchain teknolojisi hastanelere önemli güvenlik yararları sunabilir, çünkü bu kurumlar genelde sahip oldukları verilerin yüksek değeri ve bu verilere bağımlılığı sebebiyle bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğrar.

Şirketler, dijital sağlık kayıtlarını saklamanın bir yolu olarak Blockchain kullanımını incelemektedirler. Bu tür çözümler, veri gizliliğini ve doğruluğunu arttırırken genel giderleri azaltmaktadır.

Etiketler