Yabancılara Konut Satışında Yeni Kısıtlamalar Getiriliyor

Göç İdaresi Başkanlığı, vatandaşlık başvurusunda bulunan yabancılar için konut satışını 250 bin dolar yerine 400 bin dolara yükseltti. Ayrıca, Eylül ayında yabancılara konut satışında yüzde 42'lik bir azalma yaşandı.

Yabancılara Konut Satışında Yeni Kısıtlamalar Getiriliyor

Geçtiğimiz yıl yabancılar için vatandaşlık başvurusu için gereken alt sınırı 400 bin dolara çıkaran Göç İdaresi Başkanlığı, şimdi de ikamet amaçlı konut satışlarında yeni bir düzenlemeye gitti. 16 Ekim 2023 tarihinden itibaren, yabancılar için ikamet izni alabilmek için alınması gereken taşınmazın alt sınırı 75 bin dolardan 200 bin dolara yükseltildi.

Bu yeni düzenlemeye göre, ikamet izni almak isteyen yabancılar, 16 Ekim 2023 tarihinden sonra edinilen taşınmazlarda, tapu üzerindeki satış bedelini belirlerken Merkez Bankası döviz satış kuru esas alarak asgari 200 bin dolar karşılığı Türk Lirası olması gerekecek. Ayrıca, bu tarihten önce edinilen taşınmazlar için büyükşehirlerde 75 bin dolar, diğer şehirlerde ise 50 bin dolar alt sınırı devam edecek ve bu başvurular için taşınmaz değerleme raporu istenmeye devam edecek.

Özellikle 13 Haziran 2022'de yapılan düzenleme ile yabancılar için vatandaşlık başvurusu yapabilmek için gereken değer 400 bin dolar olarak belirlenmişti. Bu değişiklik, önceki yıllarda 1 milyon dolardan başlayan bir alt sınırın ardından 250 bin dolara düşürülmesi ve daha sonra 400 bin dolara çıkarılması gibi birçok değişikliğin sonucunda geldi.

Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışlarında yaşanan yüzde 42'lik azalma, bu tür düzenlemelerin sektöre etkisini gösterdi. Ancak, yabancılara konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı hala sınırlı, yüzde 2,9 seviyesinde bulunuyor.

Son yıllarda yabancılar Türkiye'de konut alımına büyük ilgi göstermiş, yıllık ortalama 50 bin civarında konut satın almışlardır. 2022 yılında ise bu sayı rekor bir seviyeye ulaşarak 68 binin üzerine çıkmıştır. 2021'in ilk altı ayında ise 20 bin konut yabancılara satılmıştır. Bu veriler, yabancıların Türkiye'deki gayrimenkul pazarına olan ilgisinin devam ettiğini göstermektedir.

Etiketler