En değerli 10 İsviçre bankası

İsviçre genelinde varlıklar göz önününe alınarak en çok işlem ve yatırım yapılan bankaların listesi.

İsviçre, ülke çapında güçlü geçmişe ve uzun bir bankacılık geleneğine sahiptir. İster özel, ister kantonal veya bölgesel bir banka olsun, her biri büyüklüğü ve sunduğu hizmetler ile ayırt edilir. Teklifin bu zenginliği ve çoğulluğu, herkesin ihtiyaçlarını en iyi karşılayan bankayı seçmesine olanak tanır.

Bankacılıkta gizlilik çok uzun bir süre İsviçre finans merkezinin en önemli araçlarından birisidir.

II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası savaş sırasında özellikle zengin Yahudilerin mallarını yağmalıyor. Yağmalanan bu mallar arasında para, mücevher, altın gibi çok önemli sermayeler bulunmaktaydı. Yağma edilen birçok ürün, savaş sırasında İsviçre’ye gönderilmiş ve İsviçre bankaları aracılığı ile koruma altına alınıyor. Fakat İsviçre ganimetleri bankalarında gizli bir sistem kullanarak muhafaza ediyor. Yani, kişiler kendi gerçek kimliklerini kullanmaksızın İsviçre bankalarına diledikleri kadar para, mücevher teslim edebiliyorlar. Ancak II. Dünya Savaşı sonrasında Yahudi dernekleri, İsviçre bankaları aleyhine dava açmış ve Yahudilere ait ganimetlerin tazminatını istemiştir. Uzun uzadıya süren dava sürecini kaybeden İsviçre bankaları 500 milyon dolara yakın tazminat ödemiştir.

Varlık yönetimi, o zamandan beri bankacılık sektörünün amiral gemisi araçlarından biri haline geldi ve böylece İsviçre finans merkezinin başarısına belirleyici bir katkı sağladı. Bu nedenle birçok yatırımcı ve ülke isviçre bankalarını tercih etmektedir. Yönetilen varlıklar, bir banka tarafından yönetilen tüm varlıkları temsil eder.


Aşağıdaki tabloda, varlıklar açısından en önemli on İsviçre bankasını sıraladık. Veriler, her bankacılık kurumunun 2020 yılı finansal sonuçlarından gelmektedir.

 

Etiketler
Yorumlar