Bankalar Haberleri

Merkez bankaları arasında faiz artışı yarışı devam ediyor!
Merkez bankaları arasında faiz artışı yarışı devam ediyor!
Son Eklenenler

Bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler ekonomiyi olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir.

Bankalar bu nedenle ekonomik büyümede çok önemli bir yere sahiptir.

Bankalar ekonomide fon akışını sağlamakla beraber para yaratmak, para ve maliye politikalarının yürütülmesine katkı sağlamak, gelir ve servet dağılımını etkilemek gibi ekonomi
açısından önemli pek çok fonksiyona da sahiptir.

Finansal sistem içerisinde bankacılık sektörü ne kadar güçlü ve sağlam ise ekonomik büyüme de o kadar yüksek olacaktır.