TCMB: Nisan ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi 22,8 puan arttı

TCMB verilerine göre, nisan ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi bir önceki aya göre 22,8 puan artarak 157,7 puana yükseldi.

Nisan ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi bir önceki aya göre 22,8 puan artarak 157,7 puana yükseldi.

TCMB'nin veriye ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

2021 yılı Nisan ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 154 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilmiştir.

2021 yılı Nisan ayında FHGE, bir önceki aya göre 22,8 puan artarak 157,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve son üç aydaki iş durumu FHGE'yi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görülmektedir.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı görülmektedir.

İstihdama yönelik değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği gözlenmektedir.

Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki kârlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği, gelecek üç aydaki kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise bir miktar zayıfladığı gözlenmektedir.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin güçlendiği görülmektedir. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki döneme göre zayıfladığı, gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği gözlenmektedir.

2021 yılı Nisan ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 24,0, 0,7 ve 6,9 puanlık artış olduğu gözlenmektedir.

Etiketler