O kişilerin finansal varlıkları 7 trilyon lirayı aştı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 2021 yılı sonu verilerine göre, yerli yatırımcıların finansal varlıkları 7.3 trilyon lira oldu. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 39 (2 trilyon lira) arttı.

TSPB, 2021 sene sonu finansal piyasa verilerini açıkladı. TSPB’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek kaleme aldığı finansal piyasa özet verilerine göre, yerli yatırımcıların finansal varlıkları 2021 yılında bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 39 artarak (2 trilyon lira) 7.3 trilyon lira oldu. Ayrıca 2021 yılında yabancı yatırımcı finansal varlıklarının yüzde 6 gibi düşük bir oranda artarak 653.3 milyar lira olduğu belirlendi.

 2021 yılında da pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısındaki artış sürdü

Senelerdir 1 milyon civarında kalan Borsa İstanbul pay senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısı, 2020 yılı sonunda sert bir yükseliş ile 2 milyona ulaştı. Yatırımcılar, sermaye piyasalarına olan yüksek ilgisini 2021 yılında da sürdürdü. TSPB verileri, 2021 yılı Nisan ayı sonunda 2 milyon 674 bin gibi rekor bir seviyeye ulaşan pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının, sonrasında gerilese de bir senede 355 bin kişi artarak 2021 yılı sonunda 2 milyon 355 bin seviyesine çıktığını gösterdi. TSPB verilerine göre, pay senedi piyasası ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısında ise yaz aylarında yaşanan gerilemenin ardından yeniden yükseliş yaşansa da bir önceki yıla göre bir miktar gerileme gözlemlendi. 2020 yılı sonunda pay senedi aktif yatırımcı sayısı 1 milyon 433 bin iken, 2021 yılı Kasım ayı sonunda 1 milyon 359 bine düştü.

Halka arz rekor kırdı

Yatırımcıların, ön planda pay senedi olmak üzere sermaye piyasalarına artan ilgisiyle beraber şirketlerin de halka arzlara rekor düzeyde ilgisini birlikte getirdi. 4’ü yatırım ortaklığı olmak üzere 53 şirketin halka arzı gerçekleşen 2021 yılında, söz konusu şirketlerin halka arz yoluyla sermaye piyasalarından sağladıkları kaynak ise 21.6 milyar lira oldu. Bu verilerle birlikte 2021 yılında halka arzda rekor seviyelerin yakalandığı ama borçlanma araçları tarafında ise büyümenin sınırlı kaldığı ortaya çıktı.

Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları yüzde 38 büyüdü

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından kaleme alınan veriler ile yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının 2021 yılında yüzde 38 büyüdüğü ortaya çıktı. Verilere göre, 2020 yıl sonu itibariyle 380.8 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 2021 yılı sonunda 524.7 milyar liraya çıktı. Bu pay senedi varlıklarının 294.3 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 230.4 milyar lirası ise kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere ait olduğu öğrenildi.

TSPB verilerine göre, 2021 yılında yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde yıllık bazda en yüksek artış, kur artışında yaşanan dalgalanmanın da etkisiyle eurobond varlıklarında yaşandı. Yerli yatırımcıların özel sektör eurobond varlıkları 2021 yılı sonunda bir önceki seneye kıyasla, yüzde 124 oranında yükselerek 169.5 milyar lira olurken, aynı dönemde kamu eurobond varlıkları da yüzde 100 oranında artarak 505.5 milyar liraya ulaştı. Yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki varlıkları 2020 yılında 1.8 trilyon iken, yüzde 53 artarak 2021 sonunda 2.7 trilyon liraya ulaştı. Yerli yatırımcıların TL mevduatları ise aynı zamanda yüzde 19,6 oranında yükselerek 2021 yılı sonunda 1.8 trilyon liraya ulaştı. Yerli yatırımcılara ait; pay senedi, varlığa dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet, özel ve kamu eurobond, devlet iç borçlanma senetleri, varant ve sertifikadan oluşan sermaye piyasası varlıklarının, total finansal varlıklar içindeki payı 2021 sonu itibariyle yüzde 38,2 oldu.

Yabancıların pay senedi varlıkları yüzde 40’ın altına düştü

2021 yılı Aralık ayı özet finansal piyasa verilerine göre, 2020 yılı sonunda 615.7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, yüzde 6,1 oranında artarak 2021 yılı sonunda 653.3 milyar liraya ulaştı. TSPB' nin derlediği verilere göre, yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları ise 2021 yılı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 347.7 milyar liraya geriledi. Verilere göre, 2019 yılı sonunda yüzde 60’ın üstünde olan yabancı yatırımcıların pay senedi portföyündeki ağırlığı, 2020 sonunda yüzde 48’e, 2021 yılı sonunda ise yüzde 40’ın altına düştü. Verilere göre, 2021 sonu itibariyle Türkiye’deki toplam 872.4 milyar lira olan pay senedi portföy değerinin, yüzde 39,8’i yabancı yatırımcılara, yüzde 60,2’si ise yerli yatırımcılara ait olduğu görüldü.

Etiketler