İmalat sanayinde yatırım harcamalarının artacağı düşünülüyor

İmalat sanayi genelinde 2021 yılı brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artacağı düşünülüyor. 

2021 yılı güz döneminde, imalat sanayi genelinde 2021 yılı brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artacağı düşünülüyor. 

TCMB ''2021 Yılı Güz Dönemi Yatırım Eğilimleri İstatistikleri'' sonuçlarını yayınladı.

2021 yılı Güz Dönemi Yatırım Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1747 iş yerinin yanıtları bir araya getirilerek değerlendirildi.

İş yerleri büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde de bütün büyük gruplarda 2021 yılı yatırım harcamalarında artış beklendiği görüldü.

2021 yılı Güz dönemi anket sonuçlarına göre, imalat sanayi genelinde 2022 yılı yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi.

2022 yılında yapılması düşünülen yatırımların bir önceki yıla gör değişimi iş yerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, bütün büyüklük gruplarında artış öngörüldüğü, en yüksek artışın büyüklük grubundaki iş yerlerinde beklendiği görüldü.

Yatırımın Yapısı

Yatırımlar amaçlarına göre değerlendirildiğinde, 2021 yılında imalat sanayi genelinde yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine ilişkin olduğu, onu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izlendiği görüldü.

İş yerlerinin büyüklük gruplarına göre yapılan değerlendirmeye göre, 2021 yılındaki yatırımların bütün büyüklük gruplarında daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi amacına yönelik olduğu ve onu üretimde verimliliğin artırılması amacının takip ettiği gözlendi.

2022 yılında imalat sanayi genelinde yatırımların daha çok üretimde verimliliğin artırılmasına ilişkin olacağı, onu sırasıyla yıpranmış ekipmanların değiştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izleyeceği tahmin edildi.

İş yerlerinin büyüklük gruplarına göre yapılan değerlendirmeye göre, 2022 yılındaki yatırımların büyüklük grubunda daha çok üretimde verimliliğin artırılasına, büyüklük grubunda daha çok üretim kapasitesinin artırılmasına, büyüklük grubunda ise daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine ilişkin olacağı düşünülüyor.

Yatırımı Artıran Faktörler

Yatırımları artıran unsurlar 2021 ve 2022 yılları için değerlendirildiğinde, imalat sanayi genelinde talep faktörünün yatırımları artırıcı yönde etkileyen en önemli unsur olduğu görüldü.

İş yerlerinin büyüklük grupları itibarıyla yapılan değerlendirmeye göre de talep faktörünün yatırımları artırıcı yönde etkileyen en önemli unsur olduğu gözlendi.

- Üretimde çalışan sayısı 50’nin altında olan iş yerlerini ifade etmekte olup, kapsam dışında bırakılmıştır.

- Üretimde çalışan sayısı 50 ile 249 arasında olan iş yerlerini ifade etmektedir.

- Üretimde çalışan sayısı 250 ile 499 arasında olan iş yerlerini ifade etmektedir.

- Üretimde çalışan sayısı 500 ve üzerinde olan iş yerlerini ifade etmektedir.

Etiketler