Yeşil GYO’dan Sermaye Artırımı Kararı

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (YGYO), tahsisli sermaye artırımı kararı aldı. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla, mevcut sermaye 235.115.706 TL’den, 693.419.912 TL’ye çıkarılacak.

Yeşil GYO’dan Sermaye Artırımı Kararı

Bugün (22 Nisan) KAP üzerinden şirketin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yeşil GYO’dan Sermaye Artırımı Kararı - Resim : 1

1. Şirketimizin 1.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 235.115.706,01TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her biri 1 TL nominal değerli payların toplam satış hasılatı 458.304.226 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,

2. Kamil Engin Yeşil'in 458.304.226 TL tutarındaki Şirketimizden olan nakit ve muaccel alacaklarına mahsuben, nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 458.304.226 TL toplam satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle, ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına,

3. İhraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte hamiline pay olarak ihraç edilmesine ve tamamının Kamil Engin Yeşil'e tahsis edilmesine,

4. Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Kamil Engin Yeşil'e Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına,

5. Kurul ücreti, aracılık komisyonu ve pay ihracına ilişkin diğer giderlerin tahsisli sermaye artırımından sağlanacak gelir dışında ayrıca ödenmesine,

6. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uygun sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine;

YGYO YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
Daha fazla detay için tıklayınız
Alış 6.82
Satış 0
Değişim 0.62%
Son Değer 6.82
En yüksek 6.82
En düşük 6.82
Haftalık Değişim 20.9219%
Aylık Değişim 25.8302%
Yıllık Değişim 107.9268%
Etiketler