Yedieminlerdeki Araçların Satışı Resmen Başladı: Ucuz Otomobiller Alıcısını Bekliyor!

Yedieminlerdeki hacizli malların satışı için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından detaylar paylaşıldı.

Yedieminlerdeki Araçların Satışı Resmen Başladı: Ucuz Otomobiller Alıcısını Bekliyor!

Türkiye'de yedieminlerde muhafaza edilen ve artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların satış süreci resmi olarak başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bu uygulamayla ilgili detayları açıkladı. İşte bu yeni uygulamanın detayları...

Yeni Uygulamaya Göre Hacizli Mal Satış Süreci

  1. 1 Kasım - 10 Kasım: Gümrük İdaresi, 4458 sayılı Kanun kapsamında serbest dolaşımda olmayan tasfiye konusu malın teslimi için başvurarak malı teslim alabilir.
  2. 10 Kasım - 20 Kasım: Mal, tasfiye edilmezse Tahsil Dairesi, üzerinde haciz bulunan malı muhafaza veya satış işlemleri için alabilir.
  3. 20 Kasım - 30 Kasım: Mal yine tasfiye edilmezse borçlu, belirlenen yedieminlik ücretini ödeyerek malı teslim alabilir.
  4. 1 Aralık - 10 Aralık: Mal bu aşamada da tasfiye edilmezse rehin hakkı sahibi, hakkını kullanabilir.
  5. 10 Aralık'tan İtibaren: Sicile kayıtlı mallar bakımından, malın tasfiye edilmezse tasfiye dairesi, malın rehin, haciz ve sair her türlü yasal takibine dayalı olan haklarından feragat etmek kaydıyla resen satış işlemlerine başlar. Bu satış işlemleri elektronik satış portalı üzerinden gerçekleştirilir.
  6. Eğer Mal Hala Satılamazsa: Malın mülkiyeti yediemine geçer, ve yediemine malı teslim etmek isteyen yediemin, satış işlemlerinin sona erdiğinden itibaren 10 gün içinde teslim eder.
  7. Sicile Kayıtlı Mallar: Sicile kayıtlı mallar bakımından da yukarıdaki maddelere göre mal tasfiye edilmezse, malı devralmak isteyen MKE A.Ş. (Makina ve Kimya Endüstrisi AŞ), Tebliğ’in 13. maddesindeki sürenin dolmasını takiben bir ay içinde hurda bedelini ödeyerek malı teslim alabilir.
  8. En Son Çare: Malın hala tasfiye edilememesi durumunda, malın mülkiyeti icra mahkemesi kararıyla Türkiye Kızılay Derneği'ne bedelsiz olarak devredilir.


Bu yeni uygulama, yedieminlerde muhafaza edilen ve hacizli olan malların tasfiye edilerek ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor. Ayrıca, çevre ve ekonomiye zarar vermemek için tasfiye işlemleri kamu yararı gözetilerek yapılacak.

Etiketler