Sürdürülebilir kalkınma nedir?

Günümüzde gerek Birleşmiş Milletler önderliğinde global hedefleri bulunan gerekse lokal olarak devletlerin uyguladığı bir çok kalkınma planı bulunmaktadır. 20. yüzyılın sonlarında hayatımıza giren ''sürdürülebilir kalkınma'' ise bu planların en kapsamlısıdır.

Bir ülkenin, sosyoekonomik durumunu geliştirme ve artan nüfusa karşı ekonomik imkanlarını arttırma ve mevcut nüfusun refahını geliştirme durumuna kalkınma denir. Kalkınma, özel iştiraklerden çok devlet kurumunu ilgilendirmektedir ancak devletin uyguladığı kalkınma planları özel iştirakleri desteklerse kalkınma kavramı daha etkin bir düzeye ulaşmaktadır. 

Kalkınma kavramının temelinde yatan unsur devleti oluşturan nüfusun her bir bireyinin ekonomik olarak olabildiğince özgür olmasıdır. Devletin uygulamaya koyduğu kalkınma planları ne kadar hanehalkına yansıtılabilirse kalkınma planı o kadar etkin ve sürdürülebilir olur ve kişi başına düşen milli gelir artışa geçer. Bu durum aynı zamanda özel iştirakleri de etkileyeceği için ithalat ve ihracat kalemlerinde değişikliklere ve gelişmelere yol açar. Kalkınma kavramı bir çok sosyal, kültürel ve siyasal etkenler tarafından etkilenebilen bir kavram olduğundan değişkendir. 

Sürdürülebilir kalkınma nedir?

Gelecek nesillerin gereksinimlerini karşılama imkanından ödün verilmeksizin günümüzde yaşamakta olan neslin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 20. yüzyılın sonlarında lügatımıza adım atan sürdürülebilir kalkınma her geçen gün devletlerin kısa ve uzun süreli ekonomik ve sosyal planlarında daha etkin rol almaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru adı üstünde olmak üzere ne kadar sürdürülebilir olduğudur. Gelecek nesillerin de ekonomik ve sosyal akıbetinde söz sahibi olacak olan kalkınma planlarının etkinlikle uygulanması önemlidir. Doğal çevre ve güncel sosyoekonomik profile uygun olmayan bir kalkınma planı bugün için etkin görünse de gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını karşılayamayabilir hatta aksine bir çöküşe neden olabilmektedir. Bu sebeple kalkınma planlarının sürdürülebilir bir nitelik kazanabilmesi için reel ölçütlerden uzak olmaması ve gerek çevresel gerekse ekonomik ve kültürel gerçeklerle çelişmemesi gerekmektedir. Çünkü kalkınmanın ve büyümenin tam olarak hangi noktadan sonra geri dönüşü olmayan çevresel etkiler açığa çıkarabileceği tam olarak belirlenememektedir.

Peki sürdürülebilir kalkınmanın amaçları nelerdir? 

UNDP (United Nations Development Program) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Planı'na göre belirli sürdürülebilir kalkınma amaçları bulunmaktadır. SKA olarak kısaltabileceğimiz bu amaçlar; gezegenimizi korumak ve tüm insanlığın eşit şartlarda barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için yapılan evrensel bir çağrı niteliği taşımaktadır. 

UNDP 17 adet sürdürülebilir kalkınma amacı belirlemiştir. 

Bu 17 amaç gelecek nesillerin yaşamını refah içerisinde sürdürebilmeleri için belirlenmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, genel bir gündemdir. Yoksulluğun temelinde yatan sebeplerine iner ve hem insanlar hem de dünyamız için olumlu değişiklikler yapmak üzere bizleri birleştirmektedir.

Etiketler