Sermaye Kaybı ve Kur Farkı Zararlarının Uzatılması: Yeni Düzenlemeler

Borçluluk durumunda olan şirketlerin bazı zararlarının hesaplamada göz ardı edilmesine yönelik uygulama, 1 Ocak 2025 tarihine kadar genişletildi.

Sermaye Kaybı ve Kur Farkı Zararlarının Uzatılması: Yeni Düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ," Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe girdi.

Bu tebliğ ile, sermaye kaybı yaşayan veya borca batık durumda bulunan şirketlerin hesaplamalarında önemli düzenlemelere gidildi. Artık, bu tür şirketlerin hesaplamalarında, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi borçlardan kaynaklanan kur farkı zararlarının yanı sıra 2020 ve 2021 yıllarında ortaya çıkan bazı giderler de hesaplamalarda göz ardı edilecek. Bu uygulamanın süresi ise 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Önceki düzenleme, bu tür hesaplamaları 1 Ocak 2024 tarihine kadar kapsıyordu. Bu güncellemenin, şirketlerin finansal durumlarını değerlendirme ve düzeltme süreçlerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor.

Etiketler