Polisan Kimya, Polisan Maroc hisselerini sattı

Polisan Holding bağlı ortaklığı Polisan Kimya, şirketin Fas'ta FAS'ta yapı kimyasalları alanında faaliyette bulunan Polisan Maroc'taki hisselerini devretti.

Polisan Holding bağlı ortaklığı Polisan Kimya tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirketin FAS'ta yapı kimyasalları alanında faaliyette bulunan ve sermayesinin yüzde 99'una sahibi olduğu Polisan Maroc'daki paylarının tamamını 216.833 doları bedelle ilişkili taraf olmayan Muhammet Kürşat Haddat'a devredildi.

Şirketin KAP açıklamasında hisse satışına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Pandeminin de etkisi ile pazar için öngörülen satış amaçlarına ulaşılamaması, beraberinde, grubun yalınlaşma ve Türkiye'deki kimya faaliyetlerinde derinleşme stratejisi doğrultusunda alınan bu karara istinaden, Polisan Maroc hisseleri 216.833 Amerika doları karşılığında nakit olarak satılmış, hisse transferi gerçekleştirilmiştir.

SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin, "Önemli Nitelikli İşlemler" başlıklı 4. Maddesinin 1.Fıkrasının (c) bendi ve "Önemlilik Ölçütü" başlıklı 6. Maddesinin
4.Fıkrası delaletiyle aynı maddenin 1.Fıkrası kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, Konsolide finansal tablo hazırlayan ortaklıklar açısından bağlı ortaklıkları tarafından yapılan işlemlerinde dikkate alınması sebebiyle, Şirketimiz bağlı ortaklığı Polisan Kimya'nın finansal duran varlık satışı SPK mevzuatı kapsamında değerlendirilmiş ve yapılan işlem Tebliğde düzenlenen sınırların altında kaldığı belirlenmiştir. "

 

 

 

Etiketler