İdeal Data Finansal Teknolojiler halka arz oluyor

İdeal Data Finansal Teknolojiler, piyasanın nispeten ciddi değer taşıyan şirketlerinden biri ve Borsa İstanbul'da halka arz olmaya hazırlanıyor.

Hedef Holding firmalarından İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.’nin tek hissedarı olduğu İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Sermaye artırma yoluna gidiyor.

Şirketten KAP’a yapılan yazılı açıklamada, “Yönetim Kurulumuzun 22.11.2021 tarih ve 19 sayılı kararında;

Şirketimizin tek pay sahip olduğu ve 10.000.000 TL esas sermayesinin tamamı ödenen İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin bir finansal teknoloji / yazılım şirketi olması, kaliteli personelimizin şirkete aidiyetinin arttırılması amacı ile, bağlı ortaklığımızda TTK m. 463 vd. Hükümlerine göre şarta bağlı sermaye arttırımı ile çalışanlara pay edindirme sürecine başlanmasına, çalışanlara pay edindirme için yapılacak sermaye artırımında azami tutarın 1.000.000 TL (%9,09) olarak belirlenmesine, işlemlerin gerçekleştirilmesi için İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,

Esas protokol tadili ve şarta bağlı sermaye arttırımının tamamlanmasını takiben, bağlı ortaklığımız İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. Paylarının halka arzını teminen kayıtlı sermaye sistemine geçiş için hazırlıklara başlanmasına ve gerekli prosedürün yerine getirilerek Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, karar verildi.” söylendi.

Türkiye’nin önde gelen yatırım grubu Hedef Holding, geçen ay halka arz olmuştu. İdeal Data Finansal Teknolojiler’in bu kararıyla, kamuya açık grup şirketlerinin sayısı 5’e yükselmiş olacak.

 

 

 

Etiketler