Ichimoku bulutları nedir?

Ichimoku bulutları nedir?

Ichimoku Bulutu, tek bir grafikte birden çok göstergeyi bir araya getiren bir teknik analiz yoludur. Potansiyel destek ve direnç fiyat bölgeleri hakkında bilgi sağlamakta olan bir alım satım aracı olarak mum grafiklerinde kullanılır. Aynı zamanda, bir tahmin aracı olarak da kullanılır ve pek çok tacir gelecek trendlerin yönü ve piyasa ivmesini belirlemeye çalışırken bu yöntemden faydalanır.


Ichimoku Bulutu, 1930’lu senelerın sonlarına doğru Goichi Hosada adlı bir Japon gazeteci tarafından kavramsallaştırılmıştır. Ancak bu yenilikçi alım satım stratejisi, on seneler devam eden çalışmalar ve teknik geliştirmeler sonrasında 1969 senesinde yayınlanabilmiştir. Hosada, bu sisteme Japonca’da ‘bir bakışta denge grafiği’ manasına gelen Ichimoku Kinyo Hyo ismini vermiştir.

Nasıl çalışır?

Ichimoku bulut sistemi hem öncü hem de gecikmeli gösterge sistemine dayalı verileri gösterir ve grafik 5 çizgiden oluşur:

Dönüş Çizgisi: 9 periyotluk hareketli ortalama

Temel Çizgi: 26 periyotluk hareketli ortalama

Öncü Span A: Dönüş ve Temel çizgilerinin gelecekteki 26 periyotluk hareketli ortalamaları

Öncü Span B: 52 periyotluk hareketli ortalamanın gelecekteki 26 periyottaki gösterimi

Gecikmeli Span: Mevcut periyodun kapanış fiyatının 26 periyot geçmişteki gösterimi

Öncü Span A (3) ve Öncü Span B (4) arasındaki boşluk, Ichimoku sisteminin muhtemelen en önemli unsuru olan bulutu (Kumo) oluşturur. Bu iki çizgi tahmin öngörüsü sağlamak amacıyla 26 periyot geleceğe kaydırılır, bu sebeple de öncü gösterge olarak nitelendirilir. Öte yandan, Gecikmeli Span (5) geçmişteki 26 periyodu işaret ettiği için gecikmeli bir göstergedir.

Okumayı kolaylaştırmak amacı ile bulutlar standart olarak ya yeşil veya kırmızı renkle gösterilir. Öncü Span A’nın (yeşil bulut çizgisi) Öncü Span B’den (kırmızı bulut çizgisi) yüksek olduğu durumlarda yeşil bir bulut oluşur. Doğal olarak tam tersi bir durumda kırmızı bir bulut ortaya çıkar.

Diğer yöntemlerin tam tersine, Ichimoku stratejisi tarafından kullanılacak olan hareketli ortalamaların mumların kapanış fiyatlarını baz almadığını belirtmemiz gerekir. Bunun yerine ortalamalar, belirli bir periyot içinde kaydedilen üst ve alt noktalara göre hesaplanır (üst-alt ortalaması).
Örneğin, 9 günlük Dönüş Çizgisinin standart hesaplaması şu biçimdedir:

Dönüş Çizgisi = (9 günlük üst + 9 günlük alt) / 2

BirBorsa / Cem Arslan

Etiketler