Hazine, Enflasyon ile Mücadele Kararı Aldı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, alınan karar doğrultusunda enflasyon muhasebesi 2024 yılından itibaren vergi matrahını etkileyecek. Bu uygulamanın 2027 yılına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Hazine, Enflasyon ile Mücadele Kararı Aldı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bilançolarda bu yıl sonunda devreye girmesi planlanan enflasyon muhasebesi sonucu oluşan kâr ya da zararın 2024 ve sonrasında vergi matrahını etkileyeceğini belirtti. Bu uygulamanın sektörler ve şirketlerde vergi matrahını artırıcı veya azaltıcı etkisi olabileceğini ifade etti.

Enflasyon Muhasebesi Nedir?

Enflasyon düzeltmesi ya da enflasyon muhasebesi, işletmelerin mali tablolarında enflasyon nedeniyle ortaya çıkan bozulmayı düzeltmeyi amaçlayan bir uygulamadır. Türkiye'de son iki yılda yüzde 85'in üzerine kadar çıkan yüksek enflasyon sonrasında, yaklaşık 20 yıl aranın ardından enflasyon muhasebesi sene sonundan itibaren tekrar uygulanacak.

Enflasyon Muhasebesinin Vergi Matrahına Etkisi

Hazine açıklamasında, bilançoda yer alan stoklar ve ticari malların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasının, dönem kârını artırıcı etkisi olmakla birlikte, bunların enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan maliyet değerleri ile satışa konu edilmesinin de dönem kârını azaltıcı etkisi olacağı belirtildi.

Bu uygulamanın, orta vadeli programda öngörülen enflasyon tahminleri doğrultusunda 2024 ila 2026 yıllarında yapılması öngörülüyor. Ancak 2027 yılından itibaren gerekli şartların oluşmayacağı ve düzeltme yapılmayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, şirketler ve sektörler, vergi matrahlarına etkisini görmek için bu döneme hazırlıklı olmalıdır.

Etiketler