Emlak Konuttan Sürdürülebilirlik Komitesi kurma kararı

Emlak Konut, Sürdürülebilirlik Komitesi ve komiteye bağlı bir çalışma grubunun kurulmasına karar verdi.

Şirketten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu 09.02.2021 tarih ve 06/014 sayılı kararında, 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanması ile yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulunun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile uygulanması gönüllülük esasına dayalı olarak getirilen sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması amacıyla, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi (Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)) çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, ilgili politikaların uygulanması ve takibi amacıyla sürdürülebilirlik komitesinin ve komiteye bağlı bir çalışma grubunun kurulmasına karar verilmiştir."

Etiketler