TCMB: Finans dışı firma net döviz pozisyonu şubat ayında 155,3 milyar dolar açık verdi

TCMB verilerine göre, finans dışı firma net döviz pozisyonu şubat ayında 155,3 milyar dolar açık verdi.

Finans dışı firma net döviz pozisyonu şubat ayında 155,3 milyar dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, finans dışı firma kısa vadeli net döviz pozisyonu şubat ayında 25,86 milyar dolar fazla verdi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Değerlendirmeler Şubat 2021 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Ocak 2021 verilerine göre varlıklar 1.182 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 1.493 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 155.343 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Ocak 2021 dönemine göre 311 milyon ABD doları artmıştır.

Şubat 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1.051 milyon ABD doları, 19 milyon ABD doları ve 177 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 1.182 milyon ABD doları artmıştır. Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1.058 milyon ABD doları ve 574 milyon ABD doları artarken, ithalat borçları 139 milyon ABD doları azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1.493 milyon ABD doları artmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında Şubat 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ocak 2021 dönemine göre 1.307 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 249 milyon ABD doları azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 20 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 415 milyon ABD doları artmıştır.

Şubat 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 121.654 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 95.793 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 25.861 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Ocak 2021 dönemine göre 322 milyon ABD doları azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyindedir."

Etiketler