Finansman bonosu nedir?

Şirketlerin birbirlerine borçlanmasını sağlayan finansman bonolarına ve özelliklerine gelin yakından göz atalım.

Finansman bonosu kavramı, geçici nakit fazlası bulunan firmaların, geçici süreliğine finansman sıkıntısı yaşamakta olan firmalara kısa bir vade süresi ile fonların sağlandığı yani borçların verildiği sistem olarak öne çıkmaktadır.  Finansman bonosu ile kısa vadeli ve az risk ile borç aracı alınıp satılma işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Finansman bonosu kavramını tam olarak kavrayabilmek için evvela bono kavramına hakim olunması gerekiyor.

Bono; vadesi 60 günden daha az olan ve 360 günden ise daha uzun süre olamayan çıkarıldığı kurum tarafından ödeme, teminat veya ispat amacıyla kullanılan bir menkul kıymetlere verilen isimdir.

Bono iki taraf arasında düzenlenmesi gerekli olan ve belirtilerin miktarın belirli bir sürede ödenmesini bildiren ticari belge olma özelliğini taşımaktadır. Bono, emre muharrer senet ismi ile de bilinmektedir. Alacaklı ve borçlu taraflar bulunur. Borçlu taraf bir şirket veya devlet olabilmektedir. Alacaklı taraf ise genel olarak yatırımcılar olur.

Finansman bonosu, özel iştiraklerin çıkarmış olduğu borçlanma senedine verilen isim olarak öne çıkmaktadır. Şirketler eğer kendilerine ek gelir sağlamak istiyorsa o zaman borçlanma senetlerini piyasaya sürmektedir. Yatırımcılara güven sağladığı için finansman bonosu yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen yatırım yöntemlerinden biridir. Bono yatırımlarının güvenilir firmalara yapılması bir hayli mühimdir.

Finansman bonosunun özellikleri:

İhraççılar tarafından düzenlenmiş olan iskonto uyarınca ihraç edi edilmekte olan menkul kıymetlere finansman bonosu ismi verilmektedir. Bunların vadesi 60 günden az ya da 360 günden fazla olamamaktadır.

İskonto uyarınca satılmış olan finansman bonolarında iskontolar ihraççı tarafından serbest bir şekilde belirlenebilmektedir. Ancak yine belirttiğimiz gibi vadeli bir borçlanma aracı olarak da ifade edilebilmektedir. Firmaların kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Etiketler