Enerji İthalat Faturasında Türkiye'nin Büyük Başarısı

Eylül ayında Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği miktar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,4 oranında geriledi.

Enerji İthalat Faturasında Türkiye'nin Büyük Başarısı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, Eylül ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 oranında azalarak 27 milyar 501 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bu önemli düşüşün büyük bir kısmını, özellikle "mineral yakıtlar, mineral yağlar, bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak özetlenen enerji ithalatındaki gerileme oluşturdu. Geçen yılın Eylül ayında bu rakam 8 milyar 852 milyon 5 bin dolar olarak kaydedilmişken, bu yılın aynı döneminde enerji ithalatı yüzde 36,4 oranında azaldı.

Bu istatistikler, Türkiye'nin enerji ithalatında ciddi bir azalma yaşadığını ve enerji bağımlılığını azaltma konusundaki çabalarının olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir. Enerji ithalatındaki bu düşüşün ekonomiye olumlu etkileri beklenirken, enerji arzının çeşitlendirilmesi ve yerli enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi, bu olumlu trendin sürdürülmesine yardımcı olabilir.

Etiketler