BDDK altının asgari milyem değerini belirledi

Bankalar ile anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperlerinin müşterilerden toplanan fiziki altınların milyem değerleri belirlendi.

Bankalar, bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat/özel cari/katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, asgari olarak belirlenen milyem değerleri üzerinden değerlenecek.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun(BDDK) "Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine bir fıkra eklendi.

Buna göre, ankalar, bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat/özel cari/katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, asgari olarak belirlenen milyem değerleri üzerinden değerlenecek.

Değerleme işlemine ilişkin, içeriğinde asgari olarak, değerlemeye konu her bir parçanın ayırt edici/tanımlayıcı ibaresi, gram cinsinden ağırlığı, ayarı, dönüşümünde kullanılan milyem değeri ve dönüşüm sonrası gram cinsinden ağırlığı ile tüm parçaların dönüşüm sonrası gram cinsinden toplam ağırlığının yer aldığı teslim tutanağı düzenlenerek, bu tutanağın bir örneği müşteriye verilecek.

Belirlenen milyem değerler şu şekilde

AYAR ÜRÜN MİLYEM
------- -------------------------------------------------- ------
24 Ayar Darphane Ürünleri 0,995
24 Ayar BİAŞ Listesinde Yer Alan Rafinerilerin Ürünleri 0,995
24 Ayar BİAŞ Listesinde Yer Almayan Rafinerilerin Ürünleri 0,992
22 Ayar Darphane Üretimi Ziynet 0,912
22 Ayar 22 Ayar Bilezik 0,910
22 Ayar Muhtelif Hurda Altın 0,907
21 Ayar Muhtelif Hurda Altın 0,855
18 Ayar Muhtelif Hurda Altın 0,725
14 Ayar Muhtelif Hurda Altın 0,555
8 Ayar Muhtelif Hurda Altın 0,2975

Etiketler