Merkez Bankası, 2021 enflasyon beklentisini değiştirmedi

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 yılının ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Bir önceki raporda yüzde 9,4 olarak öngörülen 2021 yıl sonu enflasyon beklentisinde bir değişikliğe gidilmedi.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 yılının ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Bir önceki raporda yüzde 9,4 olarak öngörülen 2021 yıl sonu enflasyon beklentisinde bir değişikliğe gidilmedi. Ağbal, sunumunda piyasaların merakla beklediği faiz ve para politikasına ilişkin mesajında ise sıkı duruşun devam edeceğini paylaştı. "Faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulmasının henüz çok erken olduğunu değerlendiriyoruz. Tüm faktörler belli noktaya gelene kadar sıkı para politikası devam edecek" şeklinde konuştu.

Naci Ağbal'ın sunumundan satır başları...

2021 yılında küresel enflasyon üzerindeki risklerin ağırlıklı olarak yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir.

İktisadi faaliyet yılın son çeyreğinde de güçlü bir seyir izledi.

Ağbal: Son dönemde salgına bağlı kısıtlamaların hizmetler sektöründeki istihdam üzerindeki etkileri görülmeye başlanmıştır.

Ağbal: Kredi genişlemesinin etkisiyle salgın döneminde belirgin bir parasal genişleme gerçekleşti.

Ağbal: Net kredi kullanımının tarihsel ortalamaların oldukça üzerinde artması, altın ithalatının hızla yükseldiği, turizm gelirlerinin azaldığı dönemde cari işlemler açığının yükselmesine neden olmuştur.

Cari açık ve sermaye çıkışları önemli miktarda rezerv kaybına yol açtı.

Enflasyon Ekim enflasyon raporunda paylaştığımız tahmin bandının üzerinde gerçekleşmiştir,

artışta temel mal ve gıda grupları belirleyici oldu.

Üretici enflasyonu artış eğilimini korumaktadır.

Üretici fiyatları tüketici fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir.

Talep koşulları 2020 yılının ikinci yarısında güçlü seyrederken, çıktı açığı göstergeleri enflasyonist seviyelere erişti.

2020 yılının son çeyreğinde toplam talep koşullarının hala enflasyonist seviyelerde seyrettiği anlaşılmaktadır.

Ağbal: Döviz kurlarında son aylarda yaşanan düşüş önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde döviz kaynaklı risklerin azalacağına işaret etmektedir.

Emtia fiyatlarındaki artış eğilimi girdi maliyetleri kanalıyla enerji, gıda ve temel mallar üzerinden enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır.

Dünya genelindeki tedarik sorunları ve navlun maliyetleri de enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor.

Petrol fiyat beklentileri yukarı yönlü güncellendi

2021 petrol fiyat tahmini 43,8 dolardan 54,4 dolara çıkarıldı. -2022 petrol fiyat tahmini 52,1 dolar olarak belirlendi.

2022 yılı gıda fiyat tahmini yüzde 9,4 olarak belirlendi

2021 yılı gıda fiyat tahmini yüzde 10,5'ten yüzde 11,5'e çıkarıldı. 2021 yılı ithal fiyat artış tahmini yüzde 5,0'ten yüzde 6,5'e çıkarıldı -2022 yılı ithal fiyat artış tahmini yüzde 0,3 olarak belirlendi.

Fiyat istikrarına işaret eden yüzde 5 hedefine nasıl strateji ve ulaşacağımızı anlatmak istiyorum. Enflasyonun mevcut seviyesi ve riskler değerlendirildiğinde yüzde 5 hedefinden oldukça uzaktayız. Tahmin patikası içinde yüzde 5 hedefine 2023 sonunda ancak ulaşabiliyoruz. Buna ulaşmak için 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı şekilde uygulayacağız. Sıkı ve ihtiyatlı duruşumuz yüzde 5 hedefine ulaşacağımız 2023’e kadar kararlılıkla sürdürülecek.

Para politikasında güçlü sıkılaştırma yaptık ve 10,25 olan oranı önce 15’e sonra 17’ye çıkardık. Enflasyon üzerindeki riskleri dikkate alarak gerekirse ilave sıkılaştırma yapacağımızı ifade ettik. Yüzde 5 hedefine varmak için PPK tüm araçları kullanmaya devam edecek. Enflasyonun tahmin ettiğimiz patikada ilerlemesini yakından izleyeceğiz mevcut verilerin yanı sıra her yeni verinin orta vadede hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda önden ilave sıkılaştırma kararlılıkla yapılacak.

Beklentiler talep maliyet koşuların hedeflerle uyumunu yakından izleyeceğiz. Parasal duruşun sıkılık düzeyini ise şöyle tarif edebilirdik yüzde 5’e varıncaya kadar gerçekleşen beklenen enflasyon patikası ile PPK faiz güçlü bir dezenflasyonist denge gözetilerek oluşturulacak ve korunacak. Hedef utku içinde 2023 yılına kadar ülke risk priminin düşmesine TL tasarruflarının özendirilmesine döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesine ve finansal maliyetlerin kalıcı gerilemesine katkı yapacak.

Diğer taraftan yüzde 5 hedefine ulaşmada güçlü politika koordinasyonu için mali konsolidasyon sağlanacak ve hedeflere varmada önemli girdi sağlayacak. Hukuk ve ekonomi alanında hükümetimiz tarafından atılacak reform adımları dezenflasyon sürecine beklenti kanalıyla önemli destek sağlayacak.

Ülkemiz için fiyat istikrarının önemi sürdürülebilir büyüme istihdam toplumsal refah ve adaletli gelir dağılımının ön koşuludur. Ekonomiye olan güveni artırır yatırımlar ve üretimler artarak işsizlik azalır. Kalıcı sağlarsak paramızın değerini korur tasarruf aracı olma özelliğin güçlendiririz. Ülkemizin risk primini düşürür dolarizasyon eğilimini tersine çevirir kamu ve özel sektörün borçlanma maliyetini düşürür, vadeleri uzatırız ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gibi finansal sistemimizi güçlendirmiş oluruz. Fiyat istikrarının önemini aklımızdan hiç çıkarmadan kararlı ve sabırlı mücadeleye devam edeceğiz. Kalıcı fiyat istikrarının tesisi ve sürdürülebilir kılınması için tüm paydaşlarca ortak akla dayalı azimli mücadele önemini korumaktadır. Biz evimizdeki tüm araçları tam zamanlı etkili güçlü kararlı şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Tüm tarafların sahiplendiği sürece dönüştürmek için açık samimi etkili bir iş birliği ve iletişim politikası yürüteceğiz. TOBB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD tarafından yapılan destek ve işbirliği çağrısı çok önemlidir. Teşekkür ediyorum.

Tüm paydaşlarla paylaşmak ve enflasyonla mücadele konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak için ziyaretler toplantılar medya programlarını başlatıyoruz. Bu toplantılar fiyat istikrarı konusunda toplumun geneline yayılan sahiplendirmeyi beraberinde getirecektir. Toplumun tüm katmanlarının odaklanması sahiplenmesi karar alıcıların bu yönde adımları kararlı atmaları ve sonuçlarının görülmesi ve tüm fiyatlama davranış ve beklentilerin hedefe yakınsamasıyla mümkündür. Buna son derece önem veriyoruz.

Piyasa Özeti
BIST 100 9.692,72 %0.49
Dolar 32,516 %-0.09
Euro 34,825 %-0.12
Gram Altın 2.424,69 %-0.22
Brent Petrol 87,250 %-0.38
Bitcoin 66.027,99 %0.00