Yatırım analizi nedir?

Sağlam bir yatırımın altında sağlam bir yatırım analizi yatmaktadır. Yatırım analizi yatırımcılar açısından önem arz etmektedir. Gelin ''yatırım analizi'' nedir ve nasıl yapılır hep birlikte göz atalım.

Bir yatırım analizi, mevcut ve öngörülen ekonomik şartlar dikkate alındığında, bir yatırım fırsatının potansiyelini inceleme sürecidir. Bu değerlendirme süreci genelde yatırımın değerindeki artış ve azalış potansiyelini, kazancın yatırımın elde edilmesi ve sürdürülmesi için gerekli olan kaynak miktarına oranını ve fırsatın kişisel finansal amaçlarına ne kadar iyi uyduğunu göz önünde bulundurmaya odaklanır. Yatırımcı. Yatırımcı, bu tür bir analizi bireysel olarak yapmayı seçebilirken, çoğu, değerlendirmenin doğruluğunu sağlamak amacıyla bir fon yöneticisi ya da bir yatırım danışmanıyla çalışmayı tercih eder.

Yatırım analizi sürecine katılmanın pek çok faydası vardır. Yatırımcının arzuladığını düşündüğü getiriyi sağlamak amacıyla olası olmayan varlıkların alımından kaçınmak gerekir. Bu, uzun vadeli düşüş dönemleri yaşama ihtimali olan yan yatırımları ve bir miktar büyüme yaşayabilecek, fakat kısa vadeli ya da uzun süreli yatırım hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için yeterli olmayan fırsatları içerebilir. Arzulanan yatırımlardan daha az kaçınarak yatırımcının dikkatini kendi çıkarları içinde olması daha olası olan fırsatlara odaklaması daha kolaydır.

Bir yatırım analizi yapma süreci, bir tür fırsattan diğerine bir miktar farklılık gösterecektir. Hisse senetleri ve benzeri menkul kıymetler söz konusu olduğunda, bu varlıkların geçmiş performanslarına bakmak ve piyasada bulunan farklı eğilimlere nasıl tepki verdiklerini belirlemek son derece önemlidir. Aynı zamanda, yaklaşmakta olan piyasa trendlerini doğru bir biçimde tahmin etmek de aynı derecede önemlidir, çünkü bu aktivite genelde belirli bir güvenlik tarafından elde edilen getirinin türünü etkileyecektir. Belirli bir hisse senedi ya da emtia ile ilişkili risk derecesinin yatırımcı tarafından kabul edilebilir olduğu kabul edilirse, yatırım analizi, belirli bir teminatın satın alınması, elde tutulması ya da satılması konusunda bilinçli bir karar almak için gerekli tüm bilgileri sağlayabilir.

Gayrimenkul yatırımlarında esas amaç, mülkün mevcut piyasa değerini ve gelecekte bu değeri hangi faktörlerin etkileyebileceğini anlamaktır. Örneğin, mülkün konumu genelde taşınmazın seneler boyunca değer kazanıp kazanmayacağını belirlemede rol oynamaktadır. Hangi faktörlerin geçmişte mevcut değeri desteklediğini anlamak ve bu faktörleri bölgedeki öngörülen değişikliklerle karşılaştırmak, yatırımcının mülk edinmenin istenilen sonuçları beklenen vade içerisinde getirip getirmeyeceğini belirlemesini mümkün kılarak etkili bir yatırım analizi yapılmasını daha kolay bir vaziyete gelecektir.

Etiketler