Yapılandırma başvurusunda bulunanların sayısı 1 milyon 190 bin oldu

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1 milyon 190 bin kişi, toplam 61 milyar TL'lik yapılandırma başvurusunda bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1 milyon 190 bin kişi, toplam 61 milyar TL'lik yapılandırma başvurusunda bulundu.

SGK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, vergi ve bazı borçların yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler içeren ve 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanununa başvurular 30 Eylül tarihi itibarıyla sona erdi.

Kanun kapsamında 2021 yılının nisan ayına ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş SGK sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, işlenen fiillere yönelik idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ya da malullük sonucunda doğan rücu alacaları ve 4b (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası hâlinde doğan alacaklar yapılandırıldı.

Yapılandırma çerçevesindeki borçların gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizi silinerek borç tutarları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50'si silindi.

Kanunun getirdiği imkanlardan faydalanmak isteyen vatandaş ve kurumların yaptığı başvurular sonucunda önemli oranda SGK alacağı yapılandırıldı. 1 milyon 190 bin kişi, toplam 61 milyar TL'lik borç için yapılandırma başvurusunda bulundu. Borçluların peşin ödemenin sağladığı avantajlardan faydalanmasıyla 1 milyar 620 milyon TL'lik tahsilat yapıldı.

İlk taksit ödemesi için son gün 30 Kasım

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım tarihine kadar yapılabilecek, ikinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Aralık'ta sona erecek. Yapılandırmanın avantajlarının kaydedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekmektedir.

İlk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödeyip, bir takvim yılı içinde ikinin üzerinde taksitini ödeyemeyen ya da eksik ödeyenlerin de yapılandırması bozuluyor. Taksitin yüzde 10'unu geçmemek koşuluyla 10 TL'ye kadar yapılan eksik ödemelerde ise yapılandırma bozulmuyor.

Yapılandırması bozulan borçlular, ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden faydalanabilmektedir.

Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi, SGK'nın anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM'leri, internet ya da mobil bankacılık aracılığıyla da gerçekleştirilebilmektedir.

Etiketler