Yabancı yatırımcılar için Türkiye'nin avantajları

Sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu'nun ve 21. yüzyıl Türkiye'sinin yabancı yatırımcılar için avantajları ve yatırımların Türkiye'ye sağlayacağı getirilere genel bir bakış.

Anadolu, tarih boyunca gerek Avrupa ve Asya'nın bağlantı noktası olması sebebiyle gerekse sahip olduğu stratejik konumla ticaret için en elverişli yerlerden biri olmuştur. Asırlardır Türk yarımadası olan Anadolu her zaman için yabancı yatırımcıların gözdesi konumunda bulunmaktadır. Osmanlı döneminin sonlarına kadar olan dönemde yatırım kavramı çok gelişmemiş olsa da Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ticari anlaşmalar ve tanınan imtiyazlar gereği yabancılar tarafından yapılan yatırımlara açılmıştır. 

Anadolu'nun Ticari Tarihi:

İpek ve Baharat yolu gibi yüzyıllarca işlevini korumuş olan dünyanın iki temel ticaret yolunun bitiş konumunda bulunan Anadolu yarımadasını kat eden ticaret yollarının gelişimi tarih boyunca devam etmiştir. Bu durum, ticaret ve vergi gelirlerinin sürekliliğini garantileme arzusundaki siyasal iktidarların istikrara önem vermelerinin bir sonucudur. 

Yabancı yatırımcılar için Türkiye'nin avantajları:

Son yıllarda Türkiye'de kamuoyunun gündeminde yabancı sermaye konusu oldukça sık yer almakta. Sosyal medya araçlarında yoğun bir biçimde yabancı sermayenin ekonomik büyümedeki önemi vurgulanıyor. Genel beklenti; doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında artış ile birlikte üretimde ve istihdamda önemli bir artışın gerçekleşmesi, bazı yatırımların ise özellikle teknolojik ilerlemeye ve ülkenin ihracat kapasitesine katkıda bulunması yönünde.

Yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme ve istihdam etkisinin bu kadar önemle vurgulanmasının altında ise bu yatırımların Türkiye'de 1990'lı yıllara damgasını vurmuş olan resesyon döngülerinden çıkabilmeyi sağlayacak bir etken olarak görülmesi yatmakta. Yabancı sermayenin bir başka türü olan portföy yatırımlarının yani sıcak para hareketlerinin ülkeleri herhangi bir kriz durumunda çok kolay ve hızlı terk edebilmeleri Türkiye'nin son zamanlarda daha istikrarlı bir dış kaynak arayışına girmesine neden oldu. Yetersiz tasarruf düzeyi koşullarında dış borçlanmanın artık sürdürülebilmesine imkan kalmadığı bir ortamda olan ülkemiz için doğrudan ülkemize girecek olan yabancı sermaye yatırımları istikrarlı bir büyüme için uzun dönemli olarak önemli bir fon kaynağı olması anlamına gelmekte.

Neden yabancı sermaye?

Yabancı sermayenin ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümeye olan katkısı son zamanlarda tartışmaya açılmış bir konu değil. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen arkasından oluşmaya başlayan yeni uluslararası iktisadi düzenin gereksinimine uygun olarak gelişmekte olan ülkelerde artan "hızlı sanayileşme" isteği bu ülkelerde yabancı sermayenin gündeme gelmesine neden olmakta.

Ülkemizde yabancı yatırımcılara sağlanan avantajlar:

- KDV istisnası

- Gümrük vergisi muafiyeti

- Vergi indirimi

- Sosyal Sigortalar prim desteği (işveren ve işçi payı olmak üzere)

- Gelir vergisi stopajı indirimi

- KDV iadesi

- Faiz oranı desteği

- Arazi tahsisi

- AR-GE desteği

 

Etiketler