Willis Towers Watson'da yeni gelişme!

Rekabet Kurulu: Willis Towers Watson'ın tek kontrolünün Aon tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuru nihai incelemeye alındı.

Rekabet Kurulu, Willis Towers Watson Public Limited Company’nin tek kontrolünün Aon plc. tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuruyu 25.02.2021 tarih ve 21-10/132-M sayılı kararı ile nihai incelemeye aldı.

Rekabet Kurulundan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bilindiği üzere, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi ile Rekabet Kurulu, piyasalarda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak birleşme ve/veya devralma işlemlerini denetlemekle görevlidir. Kurul, piyasadaki rekabetin yapısına etkileri bakımından incelemenin derinleştirilmesi ihtiyacı duyulan işlemleri, Kanun’un 10. maddesi çerçevesinde nihai incelemeye alabilmektedir.

Kurula bildirilmiş bir birleşme/devralma işlemi, Kanun’un 10. maddesine göre nihai karara kadar askıda olup uygulamaya konulması mümkün değildir. Bununla birlikte işlemin nihai incelemeye alınması, izin verilemez nitelikte olduğu anlamına gelmemektedir."

Etiketler