Türkiye ekonomisi 2022 yılında ne kadar büyüyecek?

Dünya Bankası, dünyayı etkisi altında bırakan korona virüs salgınından kaynaklanan tedarik zincirinde yaşanan darboğazların yarattığı etki ile birlikte neredeyse tüm dünyada ekonomik küçülme tahmini yaparken, Türkiye'nin de büyüme tahminlerinde ciddi bir düşüş olacağını öngördüğünü açıkladı.

Dünya Bankası tarafından hazırlanan raporda, dünya genelinde azalan mali destek programları, Covid-19 etkisinin varyantlar ile birlikte devam etmesi ve tedarik zincirinde kırılan halka sayısının giderek artış göstermesi ile birlikte. 2022 yılın tüm dünya üzerinde ekonomik etkilerinin olacağını ve ekonomik büyüme ihtimallerinin negatif yönlü revize edilmesinin ardından Türkiye ile ilgili raporları da açıklandı. Dünya Bankası, Türkiye'nin 2022 yılındaki büyüme tahminlerini düşürdü.

Dünya Bankasının 'Küresel Ekonomik Görünümler' başlığı altında yayınladığı raporda 2022 yılının büyüme tahminlerinde 0.2'lik bir düşüş ile raporu revize etti. Beklenti yüzde 4.3'den 4.1'e kadar geri çekti. 

Raporda Türkiye ekonomisine de yer ver Dünya Bankası, yüzde 3.0'dan 2.0'a 2023 yılında ise büyüme tahminini yüzde 4.0'dan 3.0'a çektiğini duyurdu.

Dünya Bankasının yayınladığı raporda, dünyanın önde gelen ekonomilerinin bu yıl pandemi öncesi seviyesine kadar yükselebileceği öngörüsü ağır basarken, gelişmekte olan ülkeler için bu hedefin bir hayli uzak kalacağı düşüncesinde bulunuyor. 

Gelişmekte olan ülkelerden biri olan Türkiye'nin de bu doğrultuda büyüme hedeflerinde negatif yönlü bir revize geldi. 2021 yılında gelişmekte olan ülkelerin ortalama olarak yüzde 6.3 büyüme gösterdiğini tahmin eden Dünya Bankası, 2022 ve 2023 için büyüme beklentilerini giderek aşağı çektiği bildirildi. 

Çin ekonomisi, tüm dünyayı doğrudan etkilediği bilinen ekonomilerin başında geliyor. Bu bilgi ışığında Çin ekonomisinin 2021 yılında yüzde 7.1 büyüdüğü tahmin edilirken Dünya Bankası 2022 için Çin ekonomisinin büyüme tahminini yüzde 5.2 olarak yayınladı.

 

Etiketler