Türk Eximbank, ihracatçıya ilk çeyrekte 11,2 milyar dolar destek verdi

Türk Eximbank destekleri 2021 yılı ilk çeyrekte de artmaya devam etti.

Türk Eximbank destekleri 2021 yılı ilk çeyrekte artmaya devam etti. 6,1 milyar doları kredi ve 5,1 milyar doları sigorta olmak üzere toplam destek tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 11,2 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Özellikle sigorta desteğinin toplam destek içerisindeki payı yüzde 46'ya yükselmiştir. Türk Eximbank, ilk çeyrekte 180'in üzerinde ülkede bulunan 63.000'den fazla alıcıya yapılan 5,1 milyar dolarlık sevkiyatı sigortalayarak ihracatçı firmaların pandemi şartlarında güven içerisinde ihracat yapmalarını sağlamıştır.

Türk Eximbank ihracat desteklerini tabana yayma stratejisi çerçevesinde yılsonuna göre ilk çeyrekte desteklerinden yararlanan ihracatçı KOBİ oranını yüzde 71'den yüzde 76'ya yükseltmiştir. Aynı dönemde ilk defa banka desteklerinden yararlanan 350 ihracatçı firmanın yüzde 90'ı KOBİ olmuştur. Toplam destek verdiği ihracatçı sayısı ise yıl sonuna göre yüzde 6, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13 artış sağlayarak 13.864 olarak gerçekleşmiştir.

Banka bu desteklerini sağlamak için 2021 yılı ilk çeyrekte yurt dışından 375 milyon dolar tutarında uygun maliyetli kaynak temin etmiştir.

İhracatın finansmanında yeni ürünlerle hizmet vermeye devam ediyor

Türk Eximbank, 2020 yılında uygulamaya aldığı 3 yeni ürüne ihracatçı firmaların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 2021 ilk çeyreğinde Hizmet İhracatı Programını devreye almıştır.

2020 yılında gemi inşa sektöründeki firmaları, yurt dışı müteahhitlik firmaları ve yurt içinde ihracata yönelik yatırım malı üretimi yapan firmaların yurt dışı pazar ve müşteri ağlarının genişlemesini teminen uygulamaya aldığı Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı teminat mektubu ihtiyacını azaltan ve SSRK'dan farklı olarak sevkiyat vadesinden bağımsız iskonto kredisi sunan Sigortalı Alacağın Teminatına Dayalı Kredi Programı ve katılım finansman modeli uygulamalarından murabaha yöntemiyle sermaye malı harcamalarını finanse edilmesine yönelik uzun vadeli kredi imkanı sunan Katılım Finans Yatırım Kredisi programlarına ilave olarak Hizmet Sigortası Programı'nı uygulamaya almıştır. Böylece turizm, lojistik gibi döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren ve hizmet ihracatı yapan firmaların kapsama alınan ülkelerdeki alıcılara sunduğu 360 güne kadar vadeli hizmet bedelleri, alıcı firmalara tahsis edilen limitler çerçevesinde sigortalanmaya başlamıştır.

Kredi vadelerini uzattı, faiz oranlarını düşürdü

Türk Eximbank TL kaynağını sadece KOBİ'lere tahsis etmektedir. Pandeminin üçüncü dalga etkilerini en aza indirmek ve KOBİ'leri daha uygun maliyetlerle desteklemek için TL kaynağından kullandırdığı kredi faizini ilk çeyrekte yüzde 17,5'tan yüzde 16'ya indirmiştir. KOBİ'ler ve büyük firmaların kullanabildiği en kısa vadeli YP reeskont kredilerinde faiz oranını binde 3'ten binde 2'ye düşürmüştür.

Ayrıca Banka, Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Programında orta vadeli kullandırım imkânına ek olarak kısa vade seçeneğini eklemiş ve KOBİ firmalara yönelik olmak üzere TL cinsinden kullandırım imkânı tanımıştır.

TL kredi programlarında vade seçeneği 540 güne çıkartılarak KOBİ'lerin daha uzun vadeyle TL kredi imkânlarına erişimi sağlanmıştır. Bu kapsamda KOBİ firmalara kullandırılan TL kredilerde vade seçenekleri 120 gün ile 540 gün arasında belirlenmiştir.

Reeskont Kredilerinde ise 360 gün vade seçeneği yeniden getirilmiştir. Yüksek teknolojili ürün ihracatları, yeni pazarlara yönelik ihracatlar veya döviz kazandırıcı hizmet faaliyetleri 360 gün vadeli Reeskont Kredisi kapsamına alınmıştır.

Katılım finans, prensipleri ile çalışan ihracatçıların yeni adresi olacak

Türk Eximbank'ın ihracat yapan tüm firmaları destekleme stratejisi çerçevesinde katılım finans prensipleri kapsamında çalışmak isteyen ihracatçılara yönelik çalışmaları devam etmektedir.

Önceden sadece katılım bankaları aracılığıyla katılım finansmanı sağlayan Türk Eximbank 2020 yılında çıkarmış olduğu Katılım Finans Yatırım Kredisi ile ihracatçı firmalara doğrudan hizmet vermeye başlamıştı. 2021 ilk çeyrekte de ürün çeşitlendirmesine ve geliştirmesine devam edilmiştir. Katılım Bankaları aracılığıyla kullandırılan Sevk Öncesi İhracat Kredilerinde vade 5 yıla çıkartılmıştır.

Yine bu dönemde ihracatçılarımızın finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finansmanı amacıyla uygulamaya alınan Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Programında krediye aracılık edecek kuruluşlar arasına Katılım Bankaları eklenmiştir.

2 yeni şube ile toplam 22 şubeye ulaştı

Türk Eximbank ihracatın yoğun olduğu illerde operasyonel işleri hızlandırmak ve ihracatçılara yakın olmak için açtığı şubelere Kahramanmaraş şubesini ve İkitelli OSB şubesini dahil etmiştir.

Toplamda 22 fiziksel şubeyle faaliyetlerine devam eden banka, geliştirmiş olduğu dijital şube ile de Türkiye'nin her noktasından şube hizmeti vermeye başlamıştır. Kredi Online'a ek olarak Kredi Mobil ile telefon uygulamalarında yerini almış, Dijital Sigorta Platformu ile sigorta süreçlerini hızlandırmıştır.

Uluslararası ilişkiler güçlenmeye devam etti

Türk Eximbank, diğer ihracat destek kuruluşları, bölgesel ve çok taraflı finans/kalkınma kuruluşları ve bankalar ile stratejik ortaklıklar vasıtasıyla Türk firmalarının ilave finansman kaynaklarına erişimlerini sağlayarak rekabet güçlerini artırmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Daha önce de A.B.D., Birleşik Krallık, Fransa ve Danimarka ihracat kredi kuruluşları ile yapılan reasürans/garanti anlaşmalarına 2021 yılı ilk çeyrekte Avusturya ve Macaristan ihracat kredi kuruluşları eklenmiştir.

Aktif büyüklüğü yıl sonuna göre yüzde 16,1 arttı

Türk Eximbank 2021 yılı ilk çeyrekte aktif büyüklüğü yüzde 16,1 artırarak 237,6 milyar TL'ye ulaşmıştır. Sermaye yeterliliği oranı yüzde 19,6 olarak gerçekleşerek sektörün üzerinde kalmıştır. Takipteki kredi oranı ise binde 2,4 ile yüzde 4 olan bankacılık sektörünün oldukça altında yer almıştır."

Etiketler