TÜİK'ten işgücü araştırması hakkında kamuoyuna duyuru

TÜİK, mevcut durumda, üçer aylık hareketli ortalamalar ile aylık olarak yayımlanan işgücü istatistikleri yerine bağımsız aylık tahminlere ilişkin sonuçları yayımlanmaya başlayacağını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu İşgücü araştırması hakkında kamuoyuna duyuruda bulundu.

TÜİK'ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  işgücünün arz yönüne ilişkin temel veri kaynağı olan ve düzenli olarak uygulamakta olduğu Hanehalkı
İşgücü Araştırması (HİA) ile nüfusun işgücü durumuna, istihdamda olanlara ve işsizlere ilişkin ayrıntılı ve güncel bilgi derlemektedir.

Çalışma ilkeleri gereği ürettiği istatistiklerde uluslararası standartları takip eden TÜİK, HİA’da 1988 yılından bu yana Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 1982 yılında düzenlenen
13. Çalışma İstatistikçileri Konferansı’nda (ICLS) belirlenen istihdam ve işsizlik tanımlarını kullanmaktadır

Ayrıca HİA, 2004 yılından itibaren Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) standartlarına uygun biçimde uygulanmaktadır. İşgücü piyasasının yapısında zaman içinde meydana gelen  değişimlerin daha iyi ölçülebilmesi için güncel göstergelere ve tanımlara duyulan ihtiyaç nedeniyle ILO tarafından tanımların güncellenmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda 2013  yılında gerçekleştirilen 19. ICLS ile istihdam ve işsizliğin ölçümüne ilişkin yeni “tanım” ve “standartlar” belirlenmiştir. Bu değişikliklerin tüm ülkeler tarafından araştırmalarına yansıtılması beklenmektedir.

TÜİK yeni standartların işgücü araştırmasına yansıtılması amacıyla Eurostat tarafından oluşturulan Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkelerin İstatistik Ofislerinin katıldığı görev gücü toplantılarına  aktif katılım sağlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda, AB ülkeleri işgücü araştırmalarında uygulama birliğini sağlamak için 2019/1700 sayılı Bütünleşik Avrupa Sosyal İstatistik Tüzüğü4 oluşturulmuştur. 2021 Ocak  ayından itibaren yürürlüğe giren tüzük ile tüm AB ülkelerinin 19. ICLS  tanım ve standartları ile uyumlu istatistik üretimine 2021 yılında  başlaması gerekmektedir.

TÜİK, referans ayı 2021 Ocak ayı olan haber bülteni ile birlikte AB ülkeleri ile eş zamanlı olarak, HİA’da Bütünleşik Avrupa Sosyal İstatistik Tüzüğü’nde yer alan standartlara uygun biçimde 19. ICLS  kararları ile belirlenen tanımları kullanmaya başlayacaktır.

Bu çerçevede “İşgücü İstatistiklerinde” temel olarak aşağıda  belirtilen nedenlerle revizyon gerçekleştirilecektir.

I - Son yıllarda, işgücü istatistikleri için mevcut standartların  güncellenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini gösteren
    - Çalışma türleri ve işgücü piyasasındaki değişimler,
    - Gelişen politika ihtiyaçları,
    - İşsizlik oranının tek başına atıl işgücünü ölçmede yeterli  olmaması gibi bir dizi gelişmeler neticesinde güncellenen tanımlara  uyum sağlanacaktır.

II - Mevcut durumda, üçer aylık hareketli ortalamalar ile aylık  olarak yayımlanan işgücü istatistikleri yerine bağımsız aylık tahminlere ilişkin sonuçlar yayımlanmaya başlanacaktır. Bu sayede daha zamanlı ve tek aya ilişkin göstergeler üretilecektir. Aylık haber bültenleri ile özet temel işgücü göstergeleri kamuoyu ile paylaşılacak  olup çeyreklik ve yıllık bültenlerde ise mevcutta paylaşılan detay korunacaktır. HİA sonuçlarının, yeni tanımlara göre karşılaştırılabilir serileri hesaplanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Daha önce Ulusal Veri Yayımlama Takvimi’nde referans dönemi 2021 Ocak ayı olan aylık tahminlere ilişkin ilk haber bülteninin 10 Mart 2021 tarihinde yayımlanacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Pandemi koşullarının devam etmesi ve yeni tanımlara göre karşılaştırılabilir  serilerin hesaplanması için ortaya çıkan ilave süre ihtiyacı nedeniyle, 12 Nisan 2021 tarihinde 2021 Ocak ayına ilişkin sonuçlar istatistiksel tablolar aracılığıyla ve 2021 Şubat ayına ilişkin  sonuçlar haber bülteni aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bültenle birlikte revizyona ilişkin metodoloji dokümanına da yer verilecektir. 10 Mart 2021 tarihinde “Kasım-Aralık-Ocak” aylarını kapsayan Aralık 2020 dönemi ve 22 Mart 2021 tarihinde ise 2020 yılına ilişkin yıllık sonuçlar yayımlanacaktır.

TÜİK Kalite Güvence Çerçevesinde yer alan “erişilebilirlik ve  açıklık” ilkesine uygun olarak istatistiki süreçlerde ve yöntemlerde  meydana gelen değişiklikler hakkında kamuoyu duyurusunun yayımlanmasının yanı sıra ayrıntılı bilgilendirme toplantıları da  planlanmıştır. Bu kapsamda ilk aşama olarak konuya ilişkin “İşgücü Piyasası Danışma Kurulu” oluşturulmuş ve kurul üyeleri ile detaylı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada akademisyenler, analistler, basın mensupları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları gibi odak gruplarla geniş katılımlı webinar toplantıları düzenlenecektir."

Etiketler