TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK kasım dönemi çeyreklik işsizlik rakamlarını açıkladı. Kasım döneminde işsizlik oranı yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. Ekim döneminde yüzde 12,7 olmuştu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020  yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi  azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puanlık azalış  ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6  puanlık azalış ile yüzde 14,8 oldu.

İstihdam oranı yüzde 42,9 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Kasım döneminde, bir önceki  yılın aynı dönemine göre 1 milyon 103 bin kişi azalarak 27 milyon 66  bin kişi, istihdam oranı ise 2,7 puanlık azalış ile yüzde 42,9 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 361 bin,  sanayi sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 751 bin kişi azalırken  inşaat sektöründe ise 101 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,7'si tarım, yüzde 20,9'u sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 56,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

 İşgücüne katılma oranı yüzde 49,3 olarak gerçekleşti

İşgücü 2020 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine  göre 1 milyon 406 bin kişi azalarak 31 milyon 71 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,2 puanlık azalış ile yüzde 49,3 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, (Bin kişi), Kasım 2019, Kasım 2020

 Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 29,7 oldu

Kasım 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı  olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt  dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,1 puan  azalarak yüzde 29,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı  çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,8 puan  azalarak yüzde 19,0 oldu.

Kamu istihdamı yüzde 3,2 arttı

 Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın derlediği  verilere göre, 2020 yılı IV. döneminde toplam kamu istihdamı 2019  yılının aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında artarak 4 milyon 792 bin kişi oldu.
   
15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 13,1, istihdam oranı yüzde 47,7 oldu

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine  göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 13,1, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6  puanlık azalışla yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 2,5  puanlık azalışla yüzde 47,7, işgücüne katılma oranı ise 3,1 puanlık azalışla yüzde 55,0 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25,4, istihdam oranı yüzde 29,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki  yılın aynı dönemine göre 0,9 puanlık artışla yüzde 25,4, istihdam oranı ise 3,0 puan azalarak yüzde 29,6 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 3,6  puanlık azalışla yüzde 39,6 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de  istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 puanlık artışla yüzde 27,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 12,9, istihdam oranı yüzde 43,1 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 12,9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme  göre 8 bin kişi azalarak 4 milyon 6 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme  göre 0,1 puan azalarak yüzde 43,1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 24 bin  kişi azalarak 27 milyon 140 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki  döneme göre 0,1 puan azalarak yüzde 49,4 oldu. İşgücüne katılan sayısı 32  bin kişi azalarak 31 milyon 146 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış  istihdam, sanayi sektöründe 83 bin kişi artarken, tarım sektöründe 62  bin kişi, inşaat sektöründe 6 bin kişi, hizmet sektöründe 38 bin kişi azaldı.

 

Etiketler