TSKB’nin aktif büyüklüğü 51.5 milyar TL’ye ulaştı

TSKB’nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 51.5 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2020 yılına ilişkin finansal sonuçlarını ve 2021 yılı beklentilerini açıkladı. Öngörüleri ile paralel sonuçlar elde eden TSKB’nin toplam aktif büyüklüğü 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 24 artışla 51.5 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın toplam nakdi ve gayrinakdi kredi portföyü aynı dönemde yüzde 22.5 büyüme kaydederek 44.1 milyar TL oldu. 

TSKB’nin özkaynakları yüzde 18 artışla 6.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, yıllık net dönem kârı 732.8 milyon TL oldu. 

Pandemi döneminin beraberinde getirdiği güçlüklere rağmen, 2020 yılında ürün ve hizmetleriyle iş ortaklarına ve ülke ekonomisine nitelikli desteklerini sürdürdüklerini açıklayan TSKB Genel Müdürü Ece Börü: “Kapsayıcı bankacılık ilkeleri ve kalkınma bankacılığı sorumluluğumuzla, tüm paydaşlarımızla güçlü bir iletişim içinde olduk ve iş birliklerimize devam ettik. Geçtiğimiz yıl TSKB açısından iklim riskleri çalışmalarının yanı sıra gerek kredi ve kaynak gerekse yatırım bankacılığı tarafında çevresel, sosyal ve yönetişim bağlantılı yenilikçi ürünlerin öne çıktığı bir yıl oldu.  2020 yılında, başta yenilenebilir enerji ile fırsat eşitliği projeleri olmak üzere çeşitli sektörlere sağladığımız yeni finansman tutarı 1,3 milyar doları aşarken, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) merkeze alarak, pozitif çevresel ve sosyal etki yaratan projeleri finanse etmeye devam ettik. SKA’ları haritalandırdığımız modelimizle yarattığımız etkiyi paydaşlarımızla şeffaf bir şekilde paylaşmanın önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. 2021 yılında, toparlanma ile beraber ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınması için yarattığımız katma değeri daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu yönde tüm paydaşlarımızla yakın iş birliğinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz” dedi.

Etiketler