Trend çizgileri nedir?

Trend çizgileri nedir?

Finansal piyasalar bağlamında, trend çizgileri grafikler üstünde çizilen eğrilerdir. Belirli veri noktalarını birbirine bağlayarak, grafik kullanıcılarının ve alım satım yapan kişilerin fiyat hareketlerini görselleştirmesini ve piyasa trendlerini belirlemesini daha kolay şekle getirir. Trend çizgileri teknik analizin (TA) en temel araçlarından birisi olarak kabul edilir.
Trend çizgileri, menkul kıymetler, itibari para, türev ve kripto para piyasalarında sık olarak kullanılır. Trend çizgileri en temelde destek ve direnç seviyeleri gibi çalışır ancak yatay çizgiler yerine eğrilerden meydana gelir. Dolayısıyla pozitif veya negatif bir eğime sahip olabilirler. Genel olarak bir çizginin eğimi ne kadar dikse trend de o kadar güçlüdür.
Trend çizgilerini iki temel kategoriye bölebiliriz: yükselen (yukarı trendli çizgi) ve alçalan (aşağı trendli çizgi). İsminden de anlaşılacağı gibi yukarı trendli bir eğri daha aşağıda belirtilen bir grafik noktasından daha yukarıdaki bir noktaya doğru çizilir. Bu çizgiler, aşağıda gösterildiği gibi iki veya daha fazla dip noktayı birleştirir.

 

Bunun aksine aşağı trend çizgileri grafik üzerindeki daha yüksek bir noktadan daha alçak bir noktaya doğru çizilir. İki ya da daha fazla tepe noktayı birleştirirler.

Trend çizgileri nasıl kullanılır

Bir grafiğin dip ve tepe noktalarına dayanan trend çizgileri, fiyatın hangi noktalarda mevcut trendin kısa süreliğine dışına çıktığını, trendi zorladığını ve sonra geri döndüğünü gösterir. Gelecekteki önemli seviyeleri tahmin edebilmek için çizgi uzatılabilir. Trend çizgisi, kırılmadığı müddetçe geçerli olarak nitelendirilir.

Trend çizgileri tüm veri grafiklerinde kullanılabilse de, genelde piyasa fiyatıyla ilişkilidirler. Bu da çizgiler sayesinde piyasa arz ve talebi hakkında içgörü edinilebileceği manasına gelir. Doğal olarak yukarı yönlü trend çizgileri artan bir alım gücünü (talep arzdan fazla) gösterir. Aşağı yönlü trend çizgileri ise fiyatlarda tutarlı düşüşlerle ilişkili olduklarından tam tersi bir durumu ifade eder (arz talepten daha fazla).

Fakat böyle analizlerde alım satım hacmi de göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, eğer fiyat yükseliyorsa ama hacim düşüyorsa veya görece düşükse, bu artan talebe yönelik yanlış bir izlenim yaratabilir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi trend çizgileri, destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılır ve bunların her ikisi de teknik analiz için çok önemli kavramlardır. Bir yukarı trend eğrisi, fiyatın muhtemelen daha altına düşmeyeceği destek seviyelerini gösterir. Bunun tam tersine aşağı trend eğrisi, fiyatın muhtemelen üzerine çıkamayacağı direnç seviyelerini gösterir.
Diğer bir deyişle destek ve direnç seviyeleri, aşağı doğru (bir yukarı trend eğrisi için) veya yukarı doğru (bir aşağı trend eğrisi için) kırıldığında piyasa trendi geçersiz olarak kabul edilebilir. Birçok örnekte anahtar seviyeler trendi tutma konusunda başarısız olduğunda piyasa yön değiştirme eğiliminde olur.

Yine de teknik analiz öznel bir alandır ve her bir şahıs trend çizgilerini çizmek için bütünüyle değişik bir yöntem kullanabilir. Dolayısıyla birden çok TA tekniğini birleştirmenin beraberinde temel analizleri kullanmak riskleri azaltabilir.

 Birborsa / Cem Arslan

 

 

Etiketler