Torunlar GYO'dan satış kararı

Torunlar GYO ortakları sermayenin %25'ine kadarki kısmını borsada satacağını duyurdu.

Torunlar GYO ortakları sermayenin %25'ine kadarki kısmını borsada satacağını duyurdu.

Hisse senetleri sahiplerinin KAP'a yaptığı açıklamada, her bir hissedarın " (Şirketin) sermayesinin yüzde 12.50'sini temsil ettiğini ve bunun değerine denk gelen C Grubu 125.000.000 TL nominal değerli payların tamamının ya da bir kısmının Piyasada veya İkincil Piyasada oluşacak fiyattan satılmasına" karar verdiği ifade edildi.

TORUNLAR GYO'DAN SERMAYENİN YÜZDE 25'İNDE SATIŞ KARARI!

KAP'ta yer alan bilgilere göre su anda hali hazırda sermayenin yüzde 21.1'i borsada işlem görmekte. İstenen satışın Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) tarafından onaylanması durumunda GYO şirketinin sermayesinin yüzde 25'ine kadar olan kısmı Borsa Istanbul'da işlem gören niteliğine çevrilecek ve satışa sunulacak.

Açıklama yapan ortaklar bu satışlardan elde edilecek gelirleri Torunlar'in ileride yapacağı yeni girişimlerde sermaye artırmak için kullanacağını açıkladı.

Torunlar GYO şirketinden kap açıklaması:

"Kurucu Ortaklarımızdan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Mehmet Torun, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 12.50'sini temsil eden C Grubu 125.000.000 TL nominal değerli payların tamamının ya da bir kısmının İkincil Piyasa veya Piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar vermiştir. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi gereği sermayenin %10'unu aşan borsada işlem gören nitelikte olmayan payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan Pay Satış Bilgi formu Kurul onayına sunulmuştur. Pay satış bilgi formunun Kurul tarafından onaylanması halinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecek ve ardından söz konusu payların tamamı veya bir kısmı Borsa İstanbul'da satılacaktır. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının satışından elde edilecek gelir, Torunlar'ın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı sermaye arttırımında, Mehmet Torun'un yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma borcunun ödenmesinde kullanılacaktır. "

Etiketler