Ticari kredi komisyonlarında güncelleme yapıldı! Artık..

TCMB, Resmi Gazete'de duyurduğu ticari kredi kullandırım ücretlerine sınırlama geldi. Böylelikle kredi kullandırım ücretleri kullandırılan kredinin yüzde 1,10'unu geçemeyecek.

Ticari kredi komisyonlarında güncelleme yapıldı! Artık..

TCMB tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni güncellemeye göre, kredi tahsis ücretleri ilk limit tahsisinde tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0,25 seviyesini geçemezken, limit yenilemelerinde yenilenen limitin yüzde 0,125'ini geçemeyecek.

Bunun yanında limitin artırıldığı zaman ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınacak. Öte yandan limit tahsis veya yenileme talebi ticari müşteriden gelmedikçe kredi tahsis ücreti alınamayacak. 

Ayrıca rotatif kredilerde kullandırım ücretleri hesaplamasında değişiklik yapılmadı.

Ticari kredi komisyonlarında güncelleme yapıldı! Artık.. - Resim : 1

Kredi kullandırım ücretleri o sınırı geçemeyecek

Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden alınacak. Bunun yanında kredi kullandırım ücretleri kullandırılan kredinin yüzde 1,10’unu geçemeyecek.

Ayrıca rotatif kredilerde kullandırım ücretleri hesaplamasında değişiklik yapılmadı. Rotatif kredilerin kullandırım ücreti ilgili dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden dönem sonlarında, diğer nakdi krediler için ise her bir kullandırım anında gerçekleştirilecek.

Bunun yanında bir yıldan daha kısa vadeli kredi kullandırımlarında azami olan kredi kullanım ücreti, vade gün sayısı dikkate alınacak ve oransal olarak düşürülecek.

Merkez Bankası'nın bahsedilen güncellemesinde ticari kredilerde faiz tavanı uygulamasının destek görmesi amaçlanıyor.