Temettü nedir? Temettü ne zaman dağıtılır?

Temettü, yatırımcılığın yapı taşlarından biri olmakla birlikte birbirinden farklı iki ayrı temettü şekli vardır. Nakit veya hisse olarak verilen temettüler yatırımcıya ekstra maliyet yaratmadan yeni hisse senedi ya da kâr marjı olarak verilir.

Temettü, bir şirketin ya da işletmenin dönemlik olarak elde ettiği kârın hisse senedi ya da nakit olarak şirket ortaklarına bölüştürülmesidir. Yani cari dönemde şirketin elde etmiş olduğu kazancın masraflar çıktıktan sonra ortaklara ortaklıkları oranında paylaştırılmasıdır.

Örneğin BirBorsa işletmesinin bu yılki kârının 4.000.000 TL olduğunu ve bu şirketin de 4 tanede ortağı olduğunu varsayalım. Ortaklık oranlarının da sırasıyla yüzde 50, yüzde 25, yüzde 15, yüzde 10 olduğunu düşünelim. Bu kârdan sırasıyla ortakların 2000.000 TL, 1000.000 TL, 600.000 TL ve 400.000 TL alması işlemine temettü dağıtımı denir.

Temettü Çeşitleri

Temettüler iki şekilde dağıtılmaktadırlar; ilki, nakit olarak ortaklara ödenen temettüler, ikincisi ise yatırımcıya Bedelsiz Sermaye artırımına dahil edilerek karşılığında yeni hisse senedi dağıtılan temettüler.

Temettüler nakdi olarak dağıtılacaksa süreç şu şekilde işler:

Temettü işlemleri, şirketlerin bir yıllık faaliyet dönemleri sonucunda elde ettikleri Net Dönem Karı üzerinden dağıttıkları ve ortakların şirkette sermayelerinin bulunması karşılığında elde ettikleri getiridir. Yatırımcılar şirketlerdeki ortaklık kat sayılarına göre temettü alırlar temettüler nakit ya da hisse bazlı olabilir.

 

 

 

Etiketler