TCMB: Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu mart ayında 161 milyar dolar oldu

TCMB: Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu mart ayında 161 milyar dolar oldu.

Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yılının sonuna göre 3,5 milyar ABD doları azalarak 170,2 milyar ABD doları oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,9 milyar ABD doları azalarak 161,0 milyar ABD doları kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 605 milyon ABD doları azalarak 9,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,6 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 540 milyon ABD doları artışla 22,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 541 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 3 milyon ABD doları azalarak 2,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 541 milyon ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 19 milyon ABD doları azalarak 7,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 501 milyon ABD doları azalışla 6,1 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 62 milyon ABD doları azalışla 1,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 3,2 milyar ABD doları azalarak 106,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 811 milyon ABD doları azalarak 8,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,0 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,4'ünün ABD doları, yüzde 32,6’sının Euro, yüzde 2,2’sinin Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,1 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39,1’inin ABD doları, yüzde 35,8’inin Euro, yüzde 22,3’ünün Türk  lirası ve yüzde 2,8’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, mart sonu itibarıyla, 161,0 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,0’ını finansal kuruluşların, yüzde 57,0’ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 9,1 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 16,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,2 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir."

Etiketler