TCMB, özel sektörün yurt dışı kredi borcunu açıkladı

TCMB verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu mayıs ayında 166,0 milyar dolar oldu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu mayıs ayında 166,0 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2,0 milyar ABD doları artarak 175,6 milyar ABD doları olmuştur. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,2 milyar ABD doları artarak 166,0 milyar ABD doları kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 135 milyon ABD doları azalarak 9,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,7 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 406 milyon ABD doları azalışla 21,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 549 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 4,2 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 1,2 milyar ABD doları artarak 8,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 294 milyon ABD doları azalışla 6,3 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 56 milyon ABD doları azalışla 1,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,6 milyar ABD doları artarak 111,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 392 milyon ABD doları azalarak 9,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 166,0 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,8'inin ABD doları, yüzde 35,3’ünün Euro, yüzde 2,2’sinin Türk lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,2’sinin ABD doları, yüzde 36,6’sının Euro, yüzde 22,8’inin Türk lirası ve yüzde 3,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, mayıs sonu itibarıyla, 166,0 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 41,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 58,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 9,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84,2’sini finansal kuruluşların, yüzde 15,8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,6 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir."

 

Etiketler