TCMB, kısa vadeli dış borç stoku verilerini açıkladı

Mayıs ayı sonundan itibaren kısa vadeli borç stoku, 2020 yılının sonuna göre yüzde 4,6 oranında yükselişle 144,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Mayıs ayı sonundan itibaren kısa vadeli borç stoku, 2020 yılının sonuna göre yüzde 4,6 oranında yükselişle 144,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,1 oranında artışla 59,2 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,0 oranında yükselerek 62,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankasından yapılan açıklama şöyle:

"Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında azalarak 8,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat  hesabı yüzde 3,1 oranında artarak 20,7 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 7,9 oranında artışla 14,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 1,0 oranında azalışla 15,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,9 oranında artarak 56,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,2 oranında artarak 26,7 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,4 oranında artarak 94,5 milyar ABD doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4,7 oranında artarak 63,8 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4,6 oranında artarak 80,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonunda 464 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Mayıs sonu itibarıyla 450 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 124 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2021 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 45,3’ü ABD doları, yüzde 27,3’ü Euro, yüzde 12,2’si TL ve yüzde 15,2’si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2021 Mayıs sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 189,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 17,3 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,2, Merkez Bankası’nın yüzde 12,5, özel sektörün ise yüzde 67,3 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir."

Etiketler