Takasbank nedir?

Türkiye'nin Merkezi Saklama Kuruluşu ve Ulusal Numaralandırma Kuruluşu olan Takasbank'ın görevlerine gelin yakından göz atalım.

Menkul kıymet alım/satım işlemlerinin takası, Borsa İstanbul’un faaliyete geçtiği tarihlerde üyelerin kendi aralarında yapılırken, 1988 senesinden itibaren Borsa bünyesinde kurulmuş olan bir müdürlük tarafından yapılmaya başlanmıştır. Takasbank, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşu ve Ulusal Numaralandırma Kuruluşu olarak görevlendirilmiş olan kurumdur. Merkezi Saklama Kuruluşu faaliyetleri açısından, Takasbank’ın işlev ve faaliyetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK’nın düzenlemelerine tabi olan Takasbank, Borsa İstanbul’da (BIST) gerçekleştirmiş olan alım/satım işlemlerinin menkul kıymet ve nakit takasının yerine getirilmesinden sorumlu merkezi takas kurumu olarak öne çıkmaktadır.

Takasbank temel olarak, sahibi olduğu ‘merkezi takas’ ve ‘bankacılık’ lisansları ile Türk sermaye piyasalarında, üyelerine, takas, merkezi karşı taraf ve bankacılık hizmetleri sağlamaktadır.

Takasbank, Borsa İstanbul bünyesinde mevcut piyasalarda gerçekleşen; pay, borçlanma araçları, yurtdışı sermaye piyasası araçları, türev araçlar ve değerli madenler ile alakalı işlemlerin nakit ve menkul kıymet takasını neticelendirmek üzere yetkilendirilmiş merkezi takas kuruluşudur. Borsa İstanbul üyelerinin alım satım işlemlerinden doğan menkul kıymet teslim etme ve teslim alma taahhütleri ile alım satıma konu olan menkul kıymet karşılığındaki ödeme taahhütleri Takasbank aracılığı vasıtasıyla sonuçlandırılmaktadır.

Güvenilir, hızlı ve uygun maliyetli nakit transferi hizmeti sağlayarak para ve sermaye piyasaları arasında köprü görevi üstlenen Takasbank, sermaye piyasası ve Borsa İstanbul mevzuatı kapsamında Borsa İstanbul bünyesinde faaliyette bulunan piyasalar için tam otomasyon ortamında organize piyasalar ile online bağlantılı olarak takas hizmetleri de sağlamaktadır.

 

Etiketler