SPK 3 şirketin bedelli sermaye artırımını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bursa Çimento, İhlas Holding ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın bedelli sermaye artırımını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu yayınlanan haftalık bülteninde üç şirketin bedelli sermaye artırımını onayladığını açıkladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Bursa Çimento 320 milyon TL bedelli sermaye artıracak.  Şirketin mevcut 180 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 500 milyon TL'ye çıkacak. Satış türü 'Halka Arz' olarak belirlendi.

İhlas Holding 709,6 milyon TL bedelli sermaye artıracak. Şirketin mevcut 790,4 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 1,5 milyar TL'ye çıkacak. Satış türü 'Halka Arz' olarak belirlendi.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 101 milyon 580 bin 136 TL bedelli sermaye artıracak. Şirketin mevcut 243 milyon 66 BİN 196 TL olan sermayesi artırım sonrası 344 milyon 646 bin 332 TL'ye çıkacak. Satış türü 'Tahsisli' olarak belirlendi.

Akfen GMYO'nun bedellisine ilişkin ayrıca şu açıklamaya yer verildi:

a) Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (Şirket) tahsisli sermaye artırımı başvurusu kapsamında ihraç edilecek paylarının mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli satış yöntemi ile Hamdi AKIN’a satılması amacıyla düzenlenen ihraç belgesinin onaylanması talebinin, ihraç belgesinin; Borsa İstanbul A.Ş.’nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen 4,43 TL’lik işlem fiyatı ve bunun üzerinden hesaplanan 450.000.002,48 TL tutarındaki ihraç tutarı göz önünde bulundurularak, Şirket’in 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 243.066.196 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 344.646.332 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 101.580.136 TL nominal değerli B grubu paylara ilişkin hazırlanması suretiyle olumlu karşılanmasına,

b) Hamdi AKIN tarafından satın alınan payların aynı fiyattan konuya ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihten bir gün öncesi olan 25.01.2021 tarihi itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarına göre Şirket paylarına sahip olan yatırımcılara talep etmeleri halinde kendi payları oranında satılması taahhüdüne yönelik işlemlerden önce Hamdi AKIN tarafından konuya ilişkin bir duyurunun Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanması gerektiği hususunun Şirket’e bildirilmesine,

c) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payları tahsisli olarak satın alacak olan Hamdi AKIN’ın söz konusu payları MKK nezdinde hesabına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa’da satmasının kısıtlanmasına ve benzer şekilde sermaye artırım işlemi sonrasında Hamdi AKIN tarafından satılan payları satın alacak yatırımcıların da bu işleme konu olan payları yukarıda belirtilen tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa’da satmasının kısıtlanmasına ve bu amaçla gerekli işlemlerin tesis edilmesi için MKK’ya bilgi verilmesine,

ç) Şirket’in söz konusu tahsisli sermaye artırımında elde edilecek fonun tutarı ve bunun kullanım alanı göz önünde bulundurularak, anılan işleme yönelik olarak VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 12. maddesinin altıncı fıkrası ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 16. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümleri kapsamında ayrılma hakkı kullandırılması yükümlülüğüne ilişkin muafiyet tanınması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Etiketler