Sosyal büyüme nedir?

Son zamanlarda dillerden düşmeyen ve büyüme kavramına yeni bir kol getiren ''sosyal büyüme'' kavramına gelin hep birlikte göz atalım.

Büyüme Kavramı:

Pek çok işletme büyümeyi temel amaç edinir. Dengeli ve sürekli büyüyen işletmelere de "Dinamik İşletme" denir. Büyüme işletmelerin gelişimi yönünden olumlu kabul edilir. Ancak, bazı işletmelerde ise büyüme kaynaklı sıkıntılar nedeniyle büyümek istemezler.
İşletmeler çeşitli nedenlerle büyümek isterler. Sabit ortamda faaliyet sürdüren işletmeler, global işletmelerle rekabet edemezler. Çevre koşulları, tüketici kavramı değişimi ve rakiplerin yenilikleri, işletmelerde büyüme isteği uyandırır. Büyüme öncesi, en uygun işletme büyüklüğüne karar verilir. En uygun büyüklük, işletmenin gelecceği için önemlidir. İşletme büyüklüğü, yönetim yeteneği, sosyal çevre, finansman kaynakları, ülke ekonomisi, faaliyet konusu, rakipler gibi bir takım unsurlardan etkilenir. Büyüme işletmenin varlığının temelinde bulunur. Aynı boyutta kalmak isteyen işletmeler, faaliyet geliştiremeyecekleri için güçlü yönetilemezler. Çoğu tepe yöneticiler büyümeye sıcak bakarlar.

Büyümenin nedenleri:


Çevre Etkisi:

Büyüme çevre baskılarına karşı koyar ve çevreye uyma yeteneği sağlar. Büyüyen işletme daha kolay rekabet eder ve hizmet kalitesini yükseltir.

Finansal Etki:

Büyümeyle finansal imkanlar çoğalır ve işletme çevresinde güçlenir.

Üretim Etkisi:

Büyümeyle, üretim miktarı ve kalitesi arttırılır, maliyet düşürülür. Ar-Ge çalışmaları çoğaltılır. İşletme büyüyünce tedarik işleri kolaylaşır.

Pazarlama Etkisi:

Büyümeyle, Pazarların nitelik ve nicelikleri değişir. Araştırmaya daha fazla ağırlık verilerek daha etkili rekabet stratejileri geliştirilebilir.

Büyüme Biçimleri:

İşletmeler tek işletme olarak faaliyete başlarlar. Karlılık artışı için, maliyet düşürme ve farklılaştırmaya gayret edilir. Finansman kaynağı yeterli geldiğinde büyümeye yönelirler.
İç Büyüme: İç büyüme, mevcut faaliyetleri geliştirme yoluyla gerçekleşir.
Yatay Büyüme: Aynı üretim dalında, faaliyet genişletmektir. İki başlık altında incelenebilir.

1- Ürün Farklılaştırma

2- Pazar Farklılaştırma

Dikey Büyüme: İki yönde gerçekleşir.


Geriye Doğru Dikey Büyüme:

İşletme, daha önce satın aldığı mallarını kendi üretmeye başlar.

İleri Doğru Dikey Büyüme:

Üretilen malların tüketicilere geçişinde gerçekleşir. Satış organizasyonu kurulduğunda gerçekleşir. Mesela; bayi ve mağazalar aracılığıyla satış yerinde şubeler açmak.


Dış Büyüme:

İşletmeler, iç kaynaklar yetersiz geldiğinde dış kaynak kullanırlar. Dış Büyüme genellikle iki veya daha fazla işletmenin birleşmesiyle gerçekleşir.

Dikey Birleşme:

Üretim ve pazarlama faaliyetlerinin başarısı için gerçekleşen birleşme türüdür. Rekabet gücünü artırabilir.

Yatay Birleşme:

Aynı malların üreticilerinin birleşmesidir.

Etiketler