Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi süresi 5 yıl daha uzatıldı

Teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketlerinin elde ettiği kazançlarda gelir ve kurumlar vergisi istisnası 2023 yılı sonundan 2028 yılı sonuna uzatıldı.


Teknoloji geliştirme bölgelerine uygulanan vergi istisnalarında süre 5 yıl uzatıldı.

"Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ayrıca, 31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım  ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden  asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi  verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecek.

Bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna olacak. Toplam personel sayısı on beşe kadar olan Bölge firmaları için bu oran yüzde yirmi olarak uygulanacak.

Buna ilave olarak Bölgede yer alan işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde  yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde  ilgili personelin Bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde elliye kadar artırılabilecek.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunanlara ilgili bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri  projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinde uygulama süresi de 31 Aralık 2023'ten 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı.

Bu kapsamdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye  desteklerinin aktarımından itibaren en az dört yıl boyunca ilgili  şirketlerde kalmaması, payların satılması ya da yatırılan sermayenin  kısmen ya da tamamen geri alınması halinde indirim dolayısıyla  zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte  tahsil edilecek.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, nitelikli sertifika  verdiği kişilerin kimlik bilgilerini Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı  vasıtasıyla uzaktan güvenilir bir biçimde tespit etmiş ise nitelikli  sertifikayı kimlik kartına uzaktan güvenilir bir biçimde  yükleyebilecek.

 

Etiketler