Reel kesim güven endeksi şubatta yükseldi

TCMB: Şubat ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 2,3 puan artarak 109,3 seviyesinde gerçekleşti.

Şubat ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 2,3 puan artarak 109,3 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 108,7 oldu. Ayrıntılar şu şekilde: "Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı görülmektedir. İç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise azalış bildirenler lehine döndüğü gözlenmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin ve mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı görülmektedir.
Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde, ihracat sipariş miktarında ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görülmektedir.

Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlenmektedir. Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 16,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Çinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14,0‘a, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10,9‘a gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 75,1‘e yükselmiştir.

Kapasite kullanım oranı Şubat'ta 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Şubat ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1758 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı
(KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,5 seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler