Projeye dayalı menkul kıymetler tebliği yayınlandı

Projeye dayalı menkul kıymetler, bunların ihracı ve proje finansman fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine yönelik esasları düzenleyen Sermaye Piyasası Kurulu tebliği bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bugün Resmi Gazete'de yayınlanan 'Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği' ile beraber kamu projelerinin sermaye piyasası araçlarıyla finanse edilebilmesine  ilişkin düzenleme getirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan 'Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği' ile projeye dayalı menkul kıymetler ve bunların ihracı ile proje finansman fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine yönelik esaslarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Türkiye’de kurmak zorunlu

Bu tebliğe göre, proje finansman fonu portföyüne kaynak kuruluşlardan devralınacak, projenin farklı kesimleri de dahil olmak üzere tek bir projenin ya da projenin kesintisiz yürütülmesi için yapımı zorunlu olan projenin, bir kaynak kuruluşun bağlı olduğu konsorsiyumun aynı niteliklerde projelerinin gelir ve diğer haklar karşılık gösterilerek ihraç edilebilmesinin önü açılmış oldu.

Düzenlemeye göre, Fonun Türkiye'de kurulması da zorunlu olacak. Öte yandan fonun projeye dayalı menkul kıymet ihracı amacının dışında kurulması ve kullanılması da yasak olacak.

Etiketler
SPK