Özel sektörün kredi borcu artıyor

TCMB: Özel sektörün yurt dışından sağlamış olduğu uzun süreli kredi borcu Ağustos'ta 164,5 milyar dolar oldu.

Ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağlamış olduğu toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 50 000 000 Amerika doları artarak 173,4 milyar Amerika doları olmuştur. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun süreli kredi borcunun 886 milyon Amerika doları artarak 164,5 milyar Amerika doları kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 835 milyon Amerika doları azalarak 8,9 milyar Amerika doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun süreli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,3 milyar Amerika doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 773 milyon Amerika doları azalışla 20,8 milyar Amerika doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 975 milyon Amerika doları azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar Amerika doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,4 milyar Amerika doları arttığı, tahvil stokunun ise 2,9 milyar Amerika doları artarak 10,5 milyar Amerika doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 868 milyon Amerika doları azalışla 5,7 milyar Amerika doları finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 73 milyon Amerika doları azalışla 1,2 milyar Amerika doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun süreli kredi borcuna ilişkin olarak, Ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,4 milyar Amerika doları azalarak 107,9 milyar Amerika doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 969 milyon Amerika doları azalarak 8,5 milyar Amerika doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 164,5 milyar Amerika doları tutarındaki uzun süreli kredi borcunun yüzde 61,5'inin Amerika doları, yüzde 34,4’ünün Euro, yüzde 2,3’ünün Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,9 milyar Amerika doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 36,3’ünün Amerika doları, yüzde 35,3’ünün Euro, yüzde 25,1’inin Türk lirası ve yüzde 3,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ağustos sonu itibarıyla, 164,5 milyar Amerika doları tutarındaki uzun süreli toplam kredi borcunun yüzde 40,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 59,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,9 milyar Amerika doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 16,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağlamış olduğu toplam kredi borcu, Ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,4 milyar Amerika doları tutarında olduğu görülüyor.

 

 

 

Etiketler